Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2011

 • 8 februari 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 65 KB
  PDF Provinciaal blad 3 van 2011
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de Regeling jaargesprekken (wijziging)
 • 8 februari 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal blad 2 van 2011
  Uitvoeringsregeling Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijziging)
 • 8 februari 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2011
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en twee uitvoeringsregelingen (wijziging)

Jaar 2010

 • 16 december 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 52 KB
  PDF Provinciaal blad 26 van 2010
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijz.)
 • 8 december 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 63 KB
  PDF Provinciaal blad 24 van 2010
  Verkeersbesluit Verkeersborden bij Pont van Aart
 • 8 december 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal blad 25 van 2010
  Intrekking van de Stimuleringsregeling energieadvies industrie Groningen 2009-2011
 • 24 november 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 113 KB
  PDF Provinciaal blad 22 van 2010
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2011)
 • 24 november 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal blad 23 van 2010
  Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (wijz.)
 • 19 november 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal blad 21 van 2010
  Beleidsregel Nazorg gesloten stortplaatsen Wet milieubeheer 2010
 • 11 november 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal blad 19 van 2010
  Openstellingsbesluit van de Subsidieregeling natuur- en andschapsbeheer provincie Groningen van 5 oktober 2010 (aanvulling)
 • 11 november 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal blad 20 van 2010
  Delegatie van de bevoegdheden met betrekking tot de Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw woningcorporaties 2010-2013
 • 10 november 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 18 van 2010
  Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw woningcorporaties 2010-2013
 • 8 oktober 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 248 KB
  PDF Provinciaal blad 17 van 2010
  Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2011 ten behoeve van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer pro-vincie Groningen, Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Groningen, Subsi
 • 6 oktober 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 48 KB
  PDF Provinciaal blad 16 van 2010
  Regeling persoonlijk ontwikkelbudget provincies 2010
 • 30 september 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 67 KB
  PDF Provinciaal blad 15 van 2010
  Legesverordening provincie Groningen 1993, wijziging van de Tarieventabel 2010 in verband met de inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).