Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2011

 • 5 december 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 21 KB
  PDF Provinciaal blad 33 van 2011
  Goedkeuring van de begrenzing van de bebouwde kom, bedoeld in de Boswet
 • 16 november 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 145 KB
  PDF Provinciaal blad 31 van 2011
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2012)
 • 16 november 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 85 KB
  PDF Provinciaal blad 32 van 2011
  Heffingsverordening op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (wijz miv 1 januari 2012)
 • 15 november 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 88 KB
  PDF Provinciaal blad 30 van 2011
  Wijziging van het besluit tot vaststelling van de Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2012 ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen, de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & La
 • 11 november 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 202 KB
  PDF Provinciaal blad 29 van 2011
  Wijzigingsregeling subsidiestelsel natuur- en landschapsbeheer Groningen 2012 (wijziging van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Groningen)
 • 3 november 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 93 KB
  PDF Provinciaal blad 28 van 2011
  Aanwijzingsbesluit bestrijding diverse dieren provincie Groningen 2008 (wijziging artikel 2)
 • 17 oktober 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 89 KB
  PDF Provinciaal blad 27 van 2011
  de Omnibus Decentraalregeling Noord-Nederland 2011
 • 3 oktober 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 198 KB
  PDF Provinciaal blad 26 van 2011
  Subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2012 ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen, de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Groningen, de Subsidieregeling Agrarisch n
 • 3 augustus 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 286 KB
  PDF Provinciaal blad 24 van 2011
  Verordening Transitie II en Pieken
 • 3 augustus 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 86 KB
  PDF Provinciaal blad 25 van 2011
  Verordening Transitie II en Pieken (wijz.)
 • 20 juli 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 21 KB
  PDF Provinciaal blad 22 van 2011
  Levensloopregeling Provincies (wijz.)
 • 20 juli 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 32 KB
  PDF Provinciaal blad 23 van 2011
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies, Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid, Levensloopregeling provincies, Gedragscode integriteit voor bestuurders en ambtenaren, Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsong
 • 7 juni 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 80 KB
  PDF Provinciaal blad 19 van 2011
  Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2011-2013 (wijz.)
 • 25 mei 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 97 KB
  PDF Provinciaal blad 20 van 2011
  Subsidieregeling consortia t.b.v. verduurzamen bestaande woningvoorraad Groningen, Friesland en Drenthe.
 • 25 mei 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 21 KB
  PDF Provinciaal blad 21 van 2011
  Subsidieplafond en de verdelingsregels van de tijdelijke subsidieregeling Consortia voor verduurzamen bestaande woningvoorraad Groningen, Fryslan en Drenthe