Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2012

 • 8 augustus 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2012
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en twee uitvoeringsregelingen (wijz.)
 • 8 augustus 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 12 van 2012
  Uitvoeringsregeling art. C.12 - C.15 (wijz)
 • 20 juni 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 95 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2012
  Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (tekst), en instemmingsbesluit
 • 1 juni 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 74 KB
  PDF Provinciaal blad 9 van 2012
  Beleidsregel Provinciaal HerstructureringsProgramma Groningen 2012
 • 15 mei 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 71 KB
  PDF Provinciaal blad 7 van 2012
  Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw woningcorporaties 2012-2013
 • 15 mei 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal blad 8 van 2012
  Delegatie van de bevoegdheden met betrekking tot de Subsidieregeling Innovatieve Energieprojecten Bestaande Bouw woningcorporaties 2012-2013
 • 21 maart 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 74 KB
  PDF Provinciaal blad 6 van 2012
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 13 maart 2012, nr. 2011- 377734, afd. EPZ, tot bekendmaking van hun besluit van 13 maart 2012, nr. A.13, tot wijziging van de Beleidsregels verlagen subsidie POP2.
 • 7 maart 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 93 KB
  PDF Provinciaal blad 5 van 2012
  Klachtenregeling ongewenst gedrag provincie Groningen
 • 20 januari 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal blad 4 van 2012
  Uitvoeringsregeling Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijz)
 • 11 januari 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal blad 3 van 2012
  Besluit tot tijdelijke afwijking van het Financieringsstatuut van de provincie Groningen 2009
 • 3 januari 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 117 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2012
  Gedragscode integriteit voor bestuurders en ambtenaren
 • 3 januari 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 106 KB
  PDF Provinciaal blad 2 van 2012
  Protocol onderzoek integriteitschending

Jaar 2011

 • 22 december 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal blad 36 van 2011
  Verlenging van de aanvraagperiode van de Subsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2011-2013.
 • 20 december 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 19 KB
  PDF Provinciaal blad 35 van 2011
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijz)
 • 8 december 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 19 KB
  PDF Provinciaal blad 34 van 2011
  Bijzondere regeling woon-werkverkeer 2011 (zgn. salderingsregeling)