Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2013

Jaar 2012

 • 20 december 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 70 KB
  PDF Provinciaal blad 26 van 2012
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (vakantieregeling) (wijz)
 • 20 december 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal blad 25 van 2012
  Grondwaterheffingsverordening Groningen
 • 18 december 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 24 van 2012
  Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 (wijz)
 • 13 december 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 23 van 2012
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijz.)
 • 7 december 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 74 KB
  PDF Provinciaal blad 22 van 2012
  Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016
 • 28 november 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 60 KB
  PDF Provinciaal blad 20 van 2012
  Aanwijzing als bevoegde autoriteit of de bevoegde autoriteiten als bedoeld in daarbij aangegeven artikelen van Deel I van het Binnenvaartpolitiereglement
 • 28 november 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 70 KB
  PDF Provinciaal blad 21 van 2012
  Beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart provincie Groningen 2012
 • 21 november 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 72 KB
  PDF Provinciaal blad 19 van 2012
  Beleidsregel maatwerkvoorschriften Barim
 • 16 november 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 106 KB
  PDF Provinciaal blad 18 van 2012
  Legesverordening provincie Groningen 1993 en de daarbij behorende bijlage (Tarieventabel 2013) (wijz.)
 • 9 november 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 370 KB
  PDF Provinciaal blad 17 van 2012
  Tekst van de Subsidieverordening Waddenfonds en het Programma Waddenfonds 2012 -2013
 • 31 oktober 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 111 KB
  PDF Provinciaal blad 16 van 2012
  Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen en Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Groningen (wijz.) en intrekking Subsidieregeling natuurbeheer Groningen
 • 4 oktober 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal blad 14 van 2012
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijz.)
 • 4 oktober 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal blad 15 van 2012
  Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (wijz.)
 • 3 oktober 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 138 KB
  PDF Provinciaal blad 13 van 2012
  Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van: de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen(SvNL), de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Groningen (SKNL