Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

P

 • 20 mei 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 253 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2007
  Verlening van een algemene vrijstelling van het zwemverbod voortvloeiend uit artikel 8.08, tweede lid, onder b, van het Binnenvaartpolitiereglement door het zwemmen toe te staan in het noordelijk deel van het Oldambtmeer.
 • 9 juli 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 65 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2008
  Besluiten Provinciale Staten van 6 februari 2008, nr. A.2, onder II, tot vaststelling van het Reglement voor het waterschap Hunze en Aa?s 2008 en intrekking van het Kiesreglement voor het waterschap Hunze en Aa?s, Reglement voor het waterschap Hunze en Aa
 • 25 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 59 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2009
  Vaarwegmarkering van het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep
 • 30 juni 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2010
  Mandaat aan het het hoofd van de functionele afdeling voor het beslissen tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 68, zesde lid, van de Flora- en faunawet
 • 24 maart 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 5 MB
  PDF Provinciaal blad 12 van 2011
  Omgevingsverordening provincie groningen 2009 (wijz. van 9 maart 2011)
 • 8 augustus 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 12 van 2012
  Uitvoeringsregeling art. C.12 - C.15 (wijz)
 • 28 februari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 289 KB
  PDF Provinciaal blad 12 van 2013
  Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 – aanwijzing zoekgebied bedrijventerrein Korenmolenweg te Slochteren en herbegrenzing zoekgebied bedrijventerrein Kalverkampen te Siddeburen
 • 24 april 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 118 KB
  PDF Provinciaal Blad 13 van 2001
  vaststelling van de Investeringspremieregeling Niet-Steunkaartgemeenten 2001.
 • 26 juni 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 68 KB
  PDF Provinciaal blad 13 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 21 mei 2002, nr. 2002-07384, afdeling RRN, tot bekend-making van het besluit van Provinciale Staten van 8 mei 2002, nr. 6, tot vaststelling van de Verordening schadebe-strijding dieren provincie
 • 20 juni 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 13 van 2003
  Verkeersmaatregel: het instellen van een maximum sneiheid van 60 km per uur voor de provinciale weg Wagenborgen - N. 362 (N. 988).
 • 14 mei 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 78 KB
  PDF Provinciaal blad 13 van 2004
  Reglement voor het waterschap Noorderzijlvest, het Reglement voor het waterschap Hunze en Aa's en het Reglement van bestuur voor het Wetterskip Fryslan (wijzigingen)
 • 9 februari 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 34 KB
  PDF Provinciaal Blad 13 van 2005
  Financiele Verordening Provincie Groningen en het Reglement van orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003 (wijzigingen)
 • 31 maart 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 33 KB
  PDF Provinciaal Blad 13 van 2006
  Uitvoeringsregeling art C.15 (nieuwe citeertitel: Uitvoeringsregeling art. C.12 - C.15 (CAP)) en de Uitvoeringsregeling vergoeding voor andere extra diensten dan overwerk (wijzigingen)
 • 20 mei 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 251 KB
  PDF Provinciaal Blad 13 van 2007
  Vaststelling van het liggebied b op het Oldambtmeer voor het innemen van een ligplaats.
 • 11 juni 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 48 KB
  PDF Provinciaal Blad 13 van 2008
  Subsidieplafonds, de aanvraagperiode en de vergoedingen ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Groningen en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen