Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2013

 • 1 mei 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 17 van 2013
  Gedragscode integriteit voor bestuurders en ambtenaren en het Besluit tot afleggen van de eed of belofte (wijz.)
 • 17 april 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 15 van 2013
  Subsidieplafond van de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap Groningen voor het jaar 2013
 • 4 april 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 14 van 2013
  Mandaatbesluit subsidies Dienst Landelijk Gebied 2012
 • 15 maart 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 13 van 2013
  Vaststelling wijziging van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en/of de tarieven voor het begrotingsjaar 2013 ten behoeve van: de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen (SvNL), de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur & Landschap Gron
 • 28 februari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 289 KB
  PDF Provinciaal blad 12 van 2013
  Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 – aanwijzing zoekgebied bedrijventerrein Korenmolenweg te Slochteren en herbegrenzing zoekgebied bedrijventerrein Kalverkampen te Siddeburen
 • 7 februari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2013
  Machtiging aan de Commissaris van de Koningin om betalingen te verrichten ter uitvoering van de besluiten bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit subsidies Dienst Landelijk Gebied 2012
 • 7 februari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2013
  Mandaatbesluit subsidies Dienst Landelijk Gebied 2012 (zie nr 14 voor verbeterde versie)
 • 5 februari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal blad 9 van 2013
  Uitvoeringsregeling Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijz.)
 • 31 januari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 69 KB
  PDF Provinciaal blad 8 van 2013
  Organisatiebesluit provincie Groningen 2013
 • 24 januari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 59 KB
  PDF Provinciaal blad 7 van 2013
  Nadeelcompensatieregeling verleggen kabels en leidingen provincie Groningen 2006 (wijz)
 • 23 januari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal blad 6 van 2013
  Subsidieplafonds Waddenfonds 2013
 • 23 januari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 61 KB
  PDF Provinciaal blad 5 van 2013
  Reglement adviescommissie kwaliteitstoetsing Waddenfonds
 • 23 januari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 75 KB
  PDF Provinciaal blad 4 van 2013
  Verordening adviescommissie rechtsbescherming Waddenfonds
 • 23 januari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 60 KB
  PDF Provinciaal blad 3 van 2013
  Delegatiebesluit Waddenfonds
 • 23 januari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 98 KB
  PDF Provinciaal blad 2 van 2013
  Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van het Waddenfonds