Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

P

 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 9 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling maximum snelheid van 30 km per uur voor de provinciale weg binnen de bebouwde kom van Enumatil (N978) en intrekking van de voorrangsregeling voor de kruising provinciale Dorpstraat met Hoendiep Oostzijde te Enumatil
 • 13 februari 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 83 KB
  PDF Provinciaal Blad 9 van 2006
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijziging) en vaststelling van de Levensloopregeling provincies
 • 29 maart 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 87 KB
  PDF Provinciaal Blad 9 van 2007
  Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen
 • 10 april 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 9 van 2008
  Kaderverordening subsidies provincie Groningen (wijz.; inwerkingtreding met ingang van 15 april 2008 )
 • 11 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal Blad 9 van 2009
  Subsidieplafonds, de aanvraagperiode en de vergoedingen ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Groningen en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen voor het jaar 2009 en wijziging van het openstellingsdocument Programma Beheer
 • 28 april 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 189 KB
  PDF Provinciaal blad 9 van 2010
  Hernieuwde vaststelling van de Grensbeschrijving behorende bij de herindelingsregeling grenscorrectie Stroobos
 • 21 maart 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal blad 9 van 2011
  Tijdelijke subsidieregeling koplopergebieden ener-giezuinige nieuwbouw 2011
 • 1 juni 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 74 KB
  PDF Provinciaal blad 9 van 2012
  Beleidsregel Provinciaal HerstructureringsProgramma Groningen 2012
 • 5 februari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal blad 9 van 2013
  Uitvoeringsregeling Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijz.)
 • 29 september 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 61 KB
  PDF provinciaalblad200927R
  Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijz) en vaststelling van de Regeling procedure en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand