Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2001

 • 5 juni 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal Blad 25 van 2001
  het instellen van een doorgaanverbod op de Westerbroeksterbrug te Westerbroek (N. 860).
 • 5 juni 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal Blad 20 van 2001
  vaststelling van de dienstregeling van ARRIVA Openbaar Vervoer NV.
 • 22 mei 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal Blad 24 van 2001
  het instellen van een verplichte rijrichting voor het verkeer op de provinciale weg Blijham-Vlagtwedde (N. 368) bij de Wensenkampweg.
 • 24 april 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal Blad 23 van 2001
  het instellen van een maximum snelheid van 60 km per uur voor de provinciale weg A. 7-Leek (N. 372).
 • 24 april 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal Blad 15 van 2001
  verlenging van de geldigheidsduur van de dienstregeling van ARRIVA Openbaar Vervoer NV.
 • 24 april 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 118 KB
  PDF Provinciaal Blad 13 van 2001
  vaststelling van de Investeringspremieregeling Niet-Steunkaartgemeenten 2001.
 • 18 april 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal Blad 17 van 2001
  wijziging van de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998.
 • 10 april 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal Blad 18 van 2001
  het instellen van 60 km per uur voor een gedeelte van de Delleweg (N. 996).
 • 3 april 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal Blad 19 van 2001
  het aanwijzen van een kruising als rotonde te Midwolde (N. 372)
 • 27 maart 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2001
  vaststelling van het Tussenmandaat sparen, kopen en verkopen van algemeen verlof.
 • 26 maart 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 163 KB
  PDF Provinciaal blad 7 van 2001
 • 20 maart 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 60 KB
  PDF Provinciaal Blad 22 van 2001
  het intrekken van twee besluiten, het aanwijzen van voorrangswegen en het instellen van een inhaalverbod voor de provinciale weg Vlagtwedde - Verlengde Nulweg - N366 (N976) en de provinciale weg Blijham - Vlagtwedde (N368)
 • 20 maart 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 57 KB
  PDF Provinciaal Blad 21 van 2001
  het instellen van een maximum snelheid van 60 km per uur voor de hoofdrijbaan van de provinciale weg Foxhol-Kropswolde-De Groeve (N. 386) en het toelaten van bromfietsers op de hoofdrijbaan.
 • 20 februari 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 219 KB
  PDF Provinciaal Blad 9 van 2001
  wijziging van de Milieuverordening provincie Groningen
 • 13 februari 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 181 KB
  PDF Provinciaal Blad 8 van 2001
  vaststelling van de Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.