Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2001

 • 4 december 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 107 KB
  PDF Provinciaal Blad 39 van 2001
  wijziging van de bijlage behorende bij en deel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993.
 • 20 november 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 51 KB
  PDF Provinciaal Blad 45 van 2001
  het plaatsen van een stopbord bij de aansluiting Klaarkampenweg met de provinciale weg Groningen ? Winsum ? Lauwersoog (N361) te Wehe den Hoorn.
 • 20 november 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 280 KB
  PDF Provinciaal Blad 38 van 2001
  vaststelling / wijziging van een aantal rechtspositionele besluiten.
 • 20 november 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 52 KB
  PDF Provinciaal Blad 37 van 2001
  wijziging van de heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting.
 • 13 november 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 130 KB
  PDF Provinciaal Blad 35 van 2001
  vaststelling van het Sociaal Statuut provincie Groningen 2001.
 • 23 oktober 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 58 KB
  PDF Provinciaal Blad 40 van 2001
  het treffen van enkele verkeersmaatregelen voor de rondweg te Lauwerzijl (N. 388)
 • 23 oktober 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 111 KB
  PDF Provinciaal Blad 33 van 2001
  instelling van een provinciale Commissie voor het Omgevingsbeleid en de daarop gebaseerde subcommissies en tot opheffing van de Commissie Milieubeheer en Waterhuishouding en de Provinciale Planologische Commissie en de daarop gebaseerde subcommissies en t
 • 9 oktober 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 71 KB
  PDF Provinciaal Blad 31 van 2001
  verordening inzake de behandeling van bezwaarschriften tegen beschikkingen uitgaande van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.
 • 9 oktober 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 72 KB
  PDF Provinciaal Blad 30 van 2001
  vaststelling van het Wijzigingsbesluit Euro, Wet inkomstenbelasting 2001 en Wet personenvervoer 2000.
 • 2 oktober 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 165 KB
  PDF Provinciaal Blad 29 van 2001
  vaststelling van de Subsidieregeling verkeersveiligheidsprojecten provincie Groningen.
 • 11 september 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 128 KB
  PDF Provinciaal Blad 27 van 2001
  vaststelling artikel 7 van de CAP en de daarop gebaseerde Regeling jaargesprekken.
 • 27 augustus 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal Blad 36 van 2001
  het intrekken van de geslotenverklaring voor landbouwverkeer voor de provinciale weg Leek-A. 7 (N. 372).
 • 21 augustus 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal Blad 34 van 2001
  het wijzigen van een verkeersmaatregel voor de rotonde te Midwolde (N. 372).
 • 24 juli 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 58 KB
  PDF Provinciaal Blad 28 van 2001
  het aanwijzen van een kruising in de N. 861 te Haren als rotonde.
 • 26 juni 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 57 KB
  PDF Provinciaal Blad 26 van 2001
  instellen van een maximum snelheid van 60 km per uur voor de provinciale weg Leek-Zevenhuizen-Drentse grens bij het buurtschap De Haspel (N. 979).