Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2002

 • 24 mei 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 7 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 26 februari 2002, nr. 2002-03334, ICW, tot het wijzigen van de voorrang betreffende de provinciale weg A7-Boerakker-Grijpskerk-Zoutkamp-N361 (N.388) met de Sluisweg te Zoutkamp
 • 24 mei 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 60 KB
  PDF Provinciaal blad 6 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 18 december 2001, nr. 2001-20813, ICW, tot het wijzigen van de voorrangsregeling in de bebouwde kom van Sellingen en het aanwijzen van de paden ter weerszijden van de provinciale weg in Sellingen
 • 15 mei 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 mei 2002 tot bekendmaking van hun besluit dat over het besluit van Provinciale Staten van Groningen van 6 februari 2002 onder nummer 6 tot wijziging van de Kaderverordening subsidies provincie
 • 15 mei 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 8 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 29 januari 2002, nr. 2001-18.622, RRL, houdende bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van 20 maart 2002, nr. 5, waarin Gedeputeerde Staten worden opgedragen het waterschapsbestel in
 • 18 april 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 79 KB
  PDF Provinciaal blad 5 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 9 april 2002, nr. 2002-05240a/15/B8, BBJ, houdende bekendmaking van hun besluit van 9 april 2002, nr. 2002-05240, BBJ, ter vaststelling van de maximale vaarsnelheden van schepen op het Van Starke
 • 13 maart 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 73 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2002
  Subsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector 2000
 • 13 maart 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 60 KB
  PDF Provinciaal blad 4 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 26 februari 2002 tot bekendmaking van hun besluit tot intrekking van het Delegatiebesluit milieubeheer en ontgrondingen 1998.
 • 28 februari 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 121 KB
  PDF Provinciaal blad 2 van 2002
  Besluit van gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 29 januari 2002, nr. 1261, RRL, tot plaatsing in het provinciaal blad van het besluit van Provinciale Staten van 12 december 2001, nr. 5 tot vaststelling van de 'Verordening Plattelandsontwikkeli
 • 26 februari 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 60 KB
  PDF Provinciaal blad 3 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 26 februari 2002, tot bekendmaking van hun besluit tot intrekking van het Delegatiebesluit Wet milieubeheer gemeente Groningen, alsmede het daarop gevolgde wijzigingsbesluit.
 • 29 januari 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 91 KB
  PDF Provinciaal blad 32 van 2001
  Wijziging van provinciale verordeningen en reglementen in verband met de invoering van de euro Uitkerings- en pensioenverordening Gedeputeerde Staten van Groningen; Delegatiebesluit Provinciale Staten - Gedeputeerde Staten provincie Groningen 1990; Kaderv

Jaar 2001

 • 18 december 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal Blad 44 van 2001
  wijziging van het reglement van Wetterskip Lauwerswalden en het wetterskip Fryslan
 • 18 december 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 66 KB
  PDF Provinciaal Blad 43 van 2001
  vaststelling van de maximale vaarsnelheden van schepen op het Van Starkenborghkanaal met ingang van 1 januari 2002.
 • 18 december 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 63 KB
  PDF Provinciaal Blad 42 van 2001
  vaststelling van de reglementaire maximale afmetingen van schepen op het Van Starkenborghkanaal met ingang van 1 januari 2002
 • 18 december 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal Blad 41 van 2001
  intrekking van de Verordening persoonsregistraties en de wijziging van het Delegatiebesluit provinciale staten ?gedeputeerde staten 1991.
 • 11 december 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal Blad 46 van 2001
  het instellen van een verplichte rijrichting voor het verkeer op de provinciale weg Winsum - Onderdendam (N996) bij de Binnensingel te Winsum.