Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2003

 • 26 maart 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal blad 6 van 2003
  Verkeersmaatregel: het instellen van een maximum snelheid van 80 km per uur voor de provinciale weg Veendam-Stadskanaal-Ter Apel (N. 366) ter plaatse van de aansluiting met de provinciale weg Alteveer-Vlagtwedde.
 • 14 maart 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 8 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de wijzigingen van de Wadloopverordening provincie Groningen 1996 en de Tarieventabel behorende bij en onderdeel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993 een referendum kan worden gehouden.
 • 6 maart 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 7 van 2003
  Wadloopverordening provincie Groningen 1996 en de wijziging van de Tarieventabel behorende bij en onderdeel uitmakende van de Legesverordening provincie Groningen 1993 (wijzigingen)
 • 18 februari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 58 KB
  PDF Provinciaal blad 5 van 2003
  Subsidieverordening bodemsanering bedrijfsterreinen provincie Groningen.
 • 31 januari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 76 KB
  PDF Provinciaal blad 3 van 2003
  Gedragscode integriteit voor bestuurders en ambtenaren.
 • 24 januari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 64 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2003
  Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.
 • 14 januari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 45 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 1 oktober 2002, nr. 2002-14892,WE tot het aanbrengen van een tweekleurig verkeersbruglicht (geel-rood) op de provinciale weg Hoogezand-Siddeburen (N. 387) en de rotonde.
 • 14 januari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 44 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 1 oktober 2002, nr. 2002-12858,WE tot het instellen van een 30 km zone voor een gedeelte van de provinciale weg door Vriescheloo.
 • 14 januari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 57 KB
  PDF Provinciaal blad 43 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3 september 2002, nr. 2002-13067,WE tot het instellen van een maximum snelheid van 60 km per uur voor een gedeelte van de provinciale weg Ruischerbrug-Harkstede-Kolham (N. 986).
 • 14 januari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 68 KB
  PDF Provinciaal blad 42 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 15 januari 2002, nr. 2001-20810,WE, tot het wijzigen van het snelheidsregime op de provinciale weg Hoogezand-Siddeburen (N. 387) ter plaatse van de rotonde te Hoogezand.
 • 14 januari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal blad 41 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3 december 2002, nr. 2002-17205, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van 13 november 2002, onder nr.4, tot intrekking van de besluiten van Pro-vinciale Staten van 19 mei 1993,
 • 13 januari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal blad 2 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de wijziging van de Grondwaterheffingsverordening Groningen een referendum kan worden gehouden.

Jaar 2002

 • 19 december 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 52 KB
  PDF Provinciaal blad 46 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 17 december 2002, nr. 2002-18649, LW, tot bekendmaking van het besluit van Provinciale Staten van 18 december 2002, onder nr. 14, tot wijziging van de Grondwaterheffingsverordening Groningen.
 • 27 november 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 125 KB
  PDF Provinciaal blad 31 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 8 oktober 2002, nr. 2002-15.070, afdeling P&O, houden-de bekendmaking van hun besluit van 1 oktober 2002, nr. 2002/14.250, CMB tot vaststelling van de Richtlijnen bij jubilea en ontslag.
 • 27 november 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 75 KB
  PDF Provinciaal blad 37 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 12 november 2002, nr. 2002-15912, houdende bekendmaking van het besluit van de Directeur Wegen en Kanalen van de provincie Groningen, van 30 september 2002, tot verlening van ondermandaat.