Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

P

 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2005
  Verkeersmaatregel: intrekking besluit van een maximum snelheid van 80 km per uur en instelling van een maximum snelheid van 60 km per uur voor een gedeelte van de provinciale weg Weiwerd -Woldendorp(N992)
 • 31 maart 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 117 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2006
  Programmabegroting mandaatlijsten
 • 3 mei 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 82 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2007
  Aanwijzingsbesluit bestrijding diverse dieren provincie Groningen 2007; Besluit aanwijzing muskusrattenbestrijding provincie Groningen 2002 en het Besluit uitheemse en verwilderde dieren provincie Groningen 2003 worden ingetrokken.
 • 9 juli 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 66 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2008
  Besluiten van Provinciale Staten van 6 februari 2008, nr. A.2, onder I, tot vaststelling van het Reglement voor het waterschap Noorderzijlvest 2008 en intrekking van het Kiesreglement voor het waterschap Noorderzijlvest, Reglement voor het waterschap Noor
 • 25 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 52 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2009
  Karakteristiek van het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep
 • 18 juni 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2010
  Uitvoeringsregeling Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijz)
 • 24 maart 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 13 MB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2011
  Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (wijz. van 2 februari 2011)
 • 8 augustus 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2012
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en twee uitvoeringsregelingen (wijz.)
 • 7 februari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2013
  Machtiging aan de Commissaris van de Koningin om betalingen te verrichten ter uitvoering van de besluiten bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit subsidies Dienst Landelijk Gebied 2012
 • 27 maart 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2001
  vaststelling van het Tussenmandaat sparen, kopen en verkopen van algemeen verlof.
 • 24 mei 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 61 KB
  PDF Provinciaal blad 12 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 14 januari 2002, nr. 2001-20810, tot het wijzigen van het snelheidsregime op de provinciale weg Hoogezand-Siddeburen (N. 387) ter plaatse van de rotonde te Hooge-zand.
 • 4 april 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 38 KB
  PDF Provinciaal blad 12 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de vaststelling van het Reglement van bestuur van het Wetterskip Fryslan i.o een referendum kan worden gehouden.
 • 14 mei 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 12 van 2004
  Besluit dat over de wijziging van de Reglement voor het waterschap Noorderzijlvest, het Reglement voor het waterschap Hunze en Aa's en het Reglement van bestuur voor het Wetterskip Fryslan een referendum kan worden gehouden.
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 47 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling maximum snelheid van 60 km per uur, aanwijzing tot voorrangsweg en aanwijzing verplicht (brom)fietspad voor de provinciale weg Weiwerd -Woldendorp (N992)
 • 1 maart 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2006
  Wijziging van een aantal verordeningen in verband met de Wet dualisering provinciale medebewindsbevoegdheden