Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2013

 • 20 augustus 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 81 KB
  PDF Provinciaal blad 31 van 2013
  Subsidieverordening Waddenfonds 2012 (wijz)
 • 4 juli 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 77 KB
  PDF Provinciaal blad 30 van 2013
  Financieringsstatuut van de provincie Groningen 2013 en intrekking van het Treasury Statuut voor de provincie Groningen 2009
 • 3 juli 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 29 van 2013
  Levensloopregeling Provincies (wijz)
 • 26 juni 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal blad 28 van 2013
  Beleidsregel budget restauratie rijksmonumenten provincie Groningen 2013-2016 (wijz)
 • 18 juni 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 353 KB
  PDF Provinciaal blad 27 van 2013
  Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen
 • 7 juni 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 26 van 2013
  Subsidieplafond van de Interestsubsidieregeling Ener-giebesparing Bestaande Bouw particulieren Groningen 2012 – 2015
 • 7 juni 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 25 van 2013
  Delegatiebesluit Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren Groningen 2012 – 2015
 • 7 juni 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal blad 24 van 2013
  Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren Groningen 2012 – 2015
 • 7 juni 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 23 van 2013
  Verlenging van het Provinciaal Omgevingsplan 2009 – 2013 voor een periode van twee jaar
 • 29 mei 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 3 MB
  PDF Provinciaal blad 22 van 2013
  Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (wijz)
 • 27 mei 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 62 KB
  PDF Provinciaal blad 21 van 2013
  Subsidieregeling Noordelijke Innovatie OndersteuningsFaciliteit 2013
 • 24 mei 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal blad 20 van 2013
  Verordening Transitie II en Pieken (wijz.)
 • 16 mei 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 51 KB
  PDF Provinciaal blad 19 van 2013
  Luchtvaartverordening provincie Groningen
 • 1 mei 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 38 KB
  PDF Provinciaal blad 18 van 2013
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijz)
 • 1 mei 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal blad 16 van 2013
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de Regeling procedure en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand (wijz.)