Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2003

 • 20 juni 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal blad 25 van 2003
  Rechtspositieregelingen.
 • 16 juni 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 16 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland een referendum kan worden gehouden.
 • 6 juni 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 38 KB
  PDF Provinciaal blad 26 van 2003
  Aanwijzing bevoegd gezag bij schutting van sluizen.
 • 6 juni 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 38 KB
  PDF Provinciaal blad 24 van 2003
  Besluit tot bekendmaking van het aantal kiesgerechtigden op grond van het Tijdelijk referendumbesluit.
 • 23 mei 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 22 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de Heffingsverordening ontgrondingen Groningen 2003 een referendum kan worden gehouden.
 • 23 mei 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal blad 23 van 2003
  Heffingsverordening ontgrondingen Groningen 2003.
 • 2 mei 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal blad 21 van 2003
  Wijziging van het Delegatiebesluit Provinciale Staten ? Gedeputeerde Staten provincie Groningen 1990 respectievelijk de Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998.
 • 2 mei 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 94 KB
  PDF Provinciaal blad 20 van 2003
  Reglement van Orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003.
 • 2 mei 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal blad 19 van 2003
  Verordening tot regeling van de financiele ondersteuning van fracties. (citeertitel: Fractiekostenverordening 2003 provincie Groningen)
 • 2 mei 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 18 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de Verordening tot regeling van de financiele ondersteuning van fracties; het Reglement van Orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003.
 • 25 april 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 38 KB
  PDF Provinciaal blad 14 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten tot het voorlopig voortzetten van de gezamenlijke adviescommissie bezwaar- en beroepschriften.
 • 25 april 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2003
  Uitvoeringsregeling Regeling verplaatsingskosten 2000 Provincie Groningen, Uitvoeringsregeling Provinciaal Reisbesluit binnenland 2000 en Toelichting op de Spaarloonregeling provincie Groningen 2000 (wijz.).
 • 16 april 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal blad 17 van 2003
  Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland.(wijz.).
 • 4 april 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 38 KB
  PDF Provinciaal blad 12 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de vaststelling van het Reglement van bestuur van het Wetterskip Fryslan i.o een referendum kan worden gehouden.
 • 4 april 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 67 KB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2003
  Reglement van bestuur van het Wetterskip Fryslan i.o.