Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2003

 • 21 oktober 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 39 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 18 augustus 2003, nr. 2003-14380/WE, tot het instellen van 60 km-zones voor de provinciale weg Midwolde (A.7)-Enumatil-Fanerbrug (N. 978).
 • 21 oktober 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 38 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 24 juni 2003, 2003-11403/WE, tot het toelaten van (brom)fietsverkeer in twee richtingen op de paden ter weerszijden van de provinciale weg Groningen-Zuidhorn-Friese grens (N. 355).
 • 21 oktober 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 36 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 23 mei 2003, nr. 2003-09635/WE, tot het instellen van een maximum snelheid van 60 km per uur voor een gedeelte van de provinciale weg Kornhorn-Opende (N. 981).
 • 21 oktober 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 35 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 19 mei 2003, nr. 2003-09138/WE, tot het instellen van een maximum snelheid van 60 km per uur voor een gedeelte van de provinciale weg Ten Post-Schildwolde (N. 865) te Wittewierum.
 • 21 oktober 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 34 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 3 april 2003, nr. 2003-06724/WE, tot het aanwijzen van een kruising als rotonde, tot het aanwijzen van paden als bromfietspaden, tot het regelen van de voorrang en tot het instellen van een maxim
 • 25 augustus 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 90 KB
  PDF Provinciaal blad 33 van 2003
  Kiesreglement van het Wetterskip Fryslan i.o.
 • 25 juli 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 29 van 2003
  Verkeersmaatregel: het instellen van een maximum snelheid van 60 km per uur voor een gedeelte van de provinciale weg Kielsterach-terweg-Veendam (N 963).
 • 25 juli 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 28 van 2003
  Verkeersmaatregel: het openstellen van de rondweg Leek voor landbouwverkeer.
 • 11 juli 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 47 KB
  PDF Provinciaal blad 32 van 2003
  Richtlijnen vrijwilligerswerk ondersteund door de provincie (Corporate Volunteering) en Richtlijnen buitengewoon verlof ten behoeve van adoptie.
 • 11 juli 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 31 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over het Kiesreglement van het Wetterskip Frysl??n i.o. een referendum kan worden gehouden.
 • 9 juli 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 30 van 2003
  Aanwijzing van jachthouders, als bedoeld in artikel 1, eerste lid van de Flora- en faunawet.
 • 7 juli 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 84 KB
  PDF Provinciaal blad 4 van 2003
  Procedureregeling melden van misstanden, Besluit tot aflegging van eed of belofte en het Besluit nevenwerkzaamheden.
 • 20 juni 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 15 van 2003
  Verkeersmaatregel: het instellen van een inhaalverbod voor een gedeelte van de provinciale weg Scheemda-Appingedam (N 363).
 • 20 juni 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 13 van 2003
  Verkeersmaatregel: het instellen van een maximum sneiheid van 60 km per uur voor de provinciale weg Wagenborgen - N. 362 (N. 988).
 • 20 juni 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 69 KB
  PDF Provinciaal blad 27 van 2003
  Hernieuwde bekendmaking van het Reglement van bestuur van het Wetterskip Fryslan i.o. in verband met het vereiste van artikel 136, derde lid, Provinciewet.