Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2004

Jaar 2003

 • 24 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal Blad 54 van 2003
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijziging)
 • 24 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal Blad 53 van 2003
  Besluit dat over de Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijziging) een referendum kan worden gehouden.
 • 17 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 42 van 2003
  Verkeersmaatregel: instelling van een maximum snelheid van 60 km per uur voor een gedeel-te van de provinciale weg Groningen-Delfzijl (N. 360) nabij Ten Post.
 • 17 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal blad 43 van 2003
  Verkeersmaatregel: aanwijzing van een kruising als rotonde welke is gelegen op de kruising van wegen van de provinciale weg Leek-A. 7 (N. 372) met de zuidelijke oprit van de Rijksweg A. 7 en de Kapteynlaan/parallelweg te Leek.
 • 8 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal blad 50 van 2003
  Rechtspositieregelingen van GS (intrekking en wijziging).
 • 8 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal blad 49 van 2003
  Aanwijzing als bevoegde persoon voor het verstrekken van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen op de kanaalvakken Winschoterdiep tussen km. 10.0 en 22.4 en het A.G. Wildervanckkanaal tussen km. 0.0 en 5.8.
 • 8 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal blad 48 van 2003
  Verkeersbesluit ten behoeve van de scheepvaartregeling op het Winschoterdiep tussen km. 10.0 en 22.4 en het A.G. Wildervanckkanaal. Het besluit treedt op 1 december 2003 in werking en geldt voor onbepaalde duur.
 • 8 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal blad 41 van 2003
  Aanwijzing van senior bedienaren tot bevoegde personen voor het verstrekken van verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen aan het scheepvaartverkeer op de kanaalvakken Winschoterdiep tussen km. 10.0 en 22.4 en het A.G. Wildervanckkanaal tussen km. 0.0 en
 • 5 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 46 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2004) een referendum kan worden gehouden.
 • 5 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 45 van 2003
  Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting.
 • 5 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 44 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de wijziging van de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting een referendum kan worden gehouden.
 • 5 december 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 59 KB
  PDF Provinciaal Blad 47 van 2003
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2004)
 • 30 oktober 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 63 KB
  PDF Provinciaal blad 37 van 2003
  Organisatiebesluit provincie Groningen 2003.
 • 21 oktober 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal Blad 40 van 2003
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 28 mei 2003, nr. 2003-10067/WE, tot het instellen van een inhaalverbod voor een gedeelte van de provinciale weg Groningen-Winsum-Lauwersoog (N. 361) ter plaatse van de brug Abelstokstertil te Men