Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2004

 • 3 september 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal blad 30 van 2004
  Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen
 • 11 augustus 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal Blad 25 van 2004
  Ondermandaatbesluit Agenda voor de Veenkolonien
 • 11 augustus 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal blad 28 van 2004
  Mandaatbesluit Agenda voor de Veenkolonien
 • 15 juli 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 149 KB
  PDF Provinciaal Blad 26 van 2004
  Bevoegdhedenbesluit GS provincie Groningen 2004
 • 15 juli 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 49 KB
  PDF Provinciaal Blad 27 van 2004
  Bevoegdhedenbesluit CdK provincie Groningen 2004
 • 12 juli 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal Blad 22 van 2004
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 11 mei 2004, nr. 2003-13.900/W (Een vergunningverlening voor het verrichten van ambulancevervoer met ingang van 1 januari 2004.)
 • 12 juli 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 23 van 2004
  Verkeersmaatregel: het intrekken van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km per uur voor de hoofdrijbaan van de provinciale weg Ranum-Uithuizen-Spijk (N363), gedeelte Spijksterweg te Oosteinde-aansluit
 • 12 juli 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal Blad 20 van 2004
  Aanwijzing van de inspecteur scheepvaart als bevoegde autoriteit voor evenementen, waarbij personen zich anders dan op een schip te water bevinden en waardoor hinder of gevaar voor het scheepvaartverkeer kan ontstaan, artikel 1.23, lid 3 van het Binnenvaa
 • 1 juli 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 38 KB
  PDF Provinciaal Blad 24 van 2004
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 29 juni 2004, nr. 2004-16.382, LW, tot bekendmaking van goedkeuring van de wijzigingen van de reglementen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa's en Wetterskip Frysl??n door de Staats
 • 4 juni 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 21 van 2004
  Besluit van GS van 1 juni 2004 tot bekendmaking van hun besluit van 1 juni 2004, 2004-15016, LW, tot aanwijzing van gebieden waar de Regeling bedrijfshervestiging en -beeindiging van toepassing is.
 • 28 mei 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal Blad 18 van 2004
  Besluit dat over het besluit van PS van 28 april 2004, nr. A.9, tot wijziging van het Reglement van orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003 door toevoeging van het hoofdstuk Burgerinit
 • 28 mei 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal Blad 17 van 2004
  Besluit van PS van 28 april 2004, nr. A.8, tot wijziging van het Reglement van Orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003.
 • 28 mei 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 19 van 2004
  Besluit van PS van 28 april 2004, nr. A.9, tot wijziging van het Reglement van orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003 door toevoeging van het hoofdstuk Burgerinitiatief.
 • 28 mei 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal Blad 16 van 2004
  Besluit dat over het besluit van PS van 28 april 2004, nr. A.8, tot wijziging van het Reglement van Orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003 een referendum kan worden gehouden.
 • 14 mei 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 163 KB
  PDF Provinciaal Blad 15 van 2004
  Kiesreglement waterschap Hunze en Aa's en het Kiesreglement waterschap Noorderzijlvest