Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2004

 • 25 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 23 KB
  PDF Provinciaal Blad 42 van 2004
  Verlenging geldigheidsduur van het Provinciaal Omgevingsplan, Streekplan, Milieubeleidsplan en Waterhuishoudingsplan
 • 25 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 29 KB
  PDF Provinciaal Blad 44 van 2004
  Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (wijziging)
 • 24 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 22 KB
  PDF Provinciaal Blad 45 van 2004
  Besluit van Gedeputeerde Staten dat over de wijziging van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen een raadgevend correctief referendum kan worden gehouden
 • 18 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 23 KB
  PDF Provinciaal Blad 36 van 2004
  Besluit dat over de wijziging van de Subsidieregeling Human Resource Management 2001, Subsidieregeling Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2000, Subsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen in de Toeristische Sector 2000, Subsidieregeling Loonkostenpre
 • 18 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 23 KB
  PDF Provinciaal Blad 38 van 2004
  Besluit dat over de wijziging van de Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting een referendum kan worden gehouden
 • 18 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 23 KB
  PDF Provinciaal Blad 39 van 2004
  Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting
 • 18 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 23 KB
  PDF Provinciaal Blad 40 van 2004
  Besluit dat over de vaststelling van de Tarieventabel 2005 van de Legesverordening provincie Groningen 1993 een referendum kan worden gehouden
 • 18 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal Blad 41 van 2004
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2005)
 • 12 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 31 KB
  PDF Provinciaal Blad 35 van 2004
  Wijziging van de Subsidieregeling Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2000 en de subsidieregeling Loonkosten­premie­regeling Noord-Nederland 2002
 • 12 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 22 KB
  PDF Provinciaal Blad 32 van 2004
  Besluit dat over de verlenging van de Tijdelijke subsidieregeling stimulering vuilwatertanks provincie Groningen een referendum kan worden gehouden
 • 11 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 23 KB
  PDF Provinciaal Blad 33 van 2004
  Tijdelijke subsidieregeling stimulering vuilwatertanks provincie Groningen (wijziging tot verlenging)
 • 11 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 23 KB
  PDF Provinciaal Blad 34 van 2004
  Besluit dat over de wijziging van de Subsidieregeling Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2000 en de Subsidieregeling Loonkostenpremieregeling Noord-Nederland 2002 een referendum kan worden gehouden
 • 11 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 37 van 2004
  Wijziging van de Subsidieregeling Human Resource Management 2001, Subsidieregeling Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2000, Subsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen in de Toeristische Sector 2000, Subsidieregeling Loonkostenpremieregeling Noord-Ne
 • 3 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 145 KB
  PDF Provinciaal Blad 31 van 2004
  Wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en vaststelling van de Regeling jaargesprekken
 • 3 september 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 29 van 2004
  Besluit dat over de wijziging van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen geen referendum kan worden gehouden