Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2005

 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 47 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling maximum snelheid van 60 km per uur, aanwijzing tot voorrangsweg en aanwijzing verplicht (brom)fietspad voor de provinciale weg Weiwerd -Woldendorp (N992)
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 7 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling van diverse verkeersmaatregelen voor de provinciale Westelijke Ringweg (N370, reconstructie Hoendiep)
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 8 van 2005
  Verkeersmaatregel: openstelling provinciale weg Stadskanaal-N366(Van Boekerenweg, N378), gedeelte gelegen tussen Boerhaavestraat en de Atlanteslaan te Stadskanaal, voor landbouwverkeer
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 10 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling maximum snelheid van 30 km per uur voor de provinciale weg Aduard-Wehe den Hoorn(N983), voorzover dit betreft de Burg. Seinenstraat te Aduard
 • 4 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 36 KB
  PDF Provinciaal Blad 16 van 2005
  Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden (wijziging)
 • 21 maart 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 35 KB
  PDF Provinciaal Blad 15 van 2005
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (wijziging van de Tarieventabel 2005 met betrekking tot de Wadloopverordening provincie Groningen 1996
 • 28 februari 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 51 KB
  PDF Provinciaal Blad 14 van 2005
  Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 (wijz.) en de Subsidieverordening jeugdhulpverlening provincie Groningen 1996, de Erkenningsregeling Jeugdhulpverlening Provincie Groningen en de Verordening Provinciale klachtencommissie jeugdhulpverl
 • 9 februari 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 34 KB
  PDF Provinciaal Blad 13 van 2005
  Financiele Verordening Provincie Groningen en het Reglement van orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003 (wijzigingen)
 • 12 januari 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal Blad 3 van 2005
  Subsidieregeling Human Resource Management 2001, Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteunings Faciliteit 2000 (NIOF 2000) en de Subsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen in de Toeristische Sector (KITS 2000) (wijzigingen)
 • 4 januari 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 2 van 2005
  Besluit van Provinciale Staten van Groningen van 10 november 2004, nr. B.3, waarbij een aantal provinciale verordeningen en reglementen zijn ge-wijzigd in verband met de invoering van de Wet uniforme openbare voorbereidingsprocedure Awb
 • 2 januari 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 36 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2005
  Gemeenschappelijke regeling De Noordelijke Rekenkamer en het benoemen van de drie bestuursleden van De Noordelijke Rekenkamer

Jaar 2004

 • 17 december 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 29 KB
  PDF Provinciaal Blad 47 van 2004
  Uitvoeringsregeling toelagen op andere gronden en de Uitvoeringsregeling vergoeding voor andere extra diensten dan overwerk en het vervallen van vijf andere rechtspositieregelingen
 • 17 december 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 34 KB
  PDF Provinciaal Blad 48 van 2004
  Tijdelijke Kinderopvangregeling provincies en wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies
 • 26 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 24 KB
  PDF Provinciaal Blad 43 van 2004
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de Uitvoeringsregeling IKAP (wijziging)
 • 25 november 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 23 KB
  PDF Provinciaal Blad 46 van 2004
  Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen