Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2005

 • 21 juni 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 33 KB
  PDF Provinciaal Blad 26 van 2005
  Mandaatbesluit beroep, bezwaar en klachten 2005
 • 14 juni 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal Blad 24 van 2005
  Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 en de Uitvoeringsregeling Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijzigingen)
 • 8 juni 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 102 KB
  PDF Provinciaal Blad 25 van 2005
  Treasury Statuut voor de provincie Groningen 2005
 • 6 juni 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 36 KB
  PDF Provinciaal Blad 20 van 2005
  Aanwijzing van de regionale waterkeringen in de provincie Groningen en tot vaststelling van de minimale veiligheidsnorm van 1:100 voor een deel van de aangewezen regionale waterkeringen
 • 6 juni 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 38 KB
  PDF Provinciaal Blad 23 van 2005
  Interprovinciale grenscorrectie Schiermonnikoog-Eemsmond.
 • 30 mei 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 223 KB
  PDF Provinciaal Blad 22 van 2005
  Beleidsregels toepassing Wet Bibob op Wm-vergunningen
 • 23 mei 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 34 KB
  PDF Provinciaal Blad 21 van 2005
  Spaarloonregeling Provincie Groningen 2000 (wijziging)
 • 24 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 86 KB
  PDF Provinciaal Blad 17 van 2005
  Reglement Commisisie rechtsbescherming, vastgesteld door Provinciale Staten, tevens wijziging van Legesverordening provincie Groningen 1993, de Heffingsverordening ontgrondingen Groningen 2003, Grondwaterheffingsverordening, Havengeldreglement Delfzijl, K
 • 24 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 67 KB
  PDF Provinciaal Blad 18 van 2005
  Reglement Commisisie rechtsbescherming, vastgesteld door Gedeputeerde Staten
 • 24 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 66 KB
  PDF Provinciaal Blad 19 van 2005
  Reglement Commisisie rechtsbescherming, vastgesteld door de Commissaris der Koningin
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 4 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling maximum snelheid van 60 km per uur, aanwijzing als voorrangsweg de provinciale weg Winsum-Onderdendam(N996) en aanwijzing van paden als (brom-)fietspad langs de provinciale weg
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 5 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling maximum snelheid van 80 km per uur voor de provinciale weg Veendam-Stadskanaal -Ter Apel (N366), gedeelte 300 m zuidelijk en 300 m noordelijk van de aansluiting aan de Nulweg (N976), voor verkeer in 2 richtingen
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 6 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling maximum snelheid van 60 km per uur voor een gedeelte van de provinciale weg Blijham-Vlagtwedde (N368)
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 9 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling maximum snelheid van 30 km per uur voor de provinciale weg binnen de bebouwde kom van Enumatil (N978) en intrekking van de voorrangsregeling voor de kruising provinciale Dorpstraat met Hoendiep Oostzijde te Enumatil
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2005
  Verkeersmaatregel: intrekking besluit van een maximum snelheid van 80 km per uur en instelling van een maximum snelheid van 60 km per uur voor een gedeelte van de provinciale weg Weiwerd -Woldendorp(N992)