Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2006

 • 19 januari 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 2 van 2006
  Scheepvaartverkeersmaatregel: intrekking van het besluit van 3 maart 1998, nr. 98/03190/BT, waarbij een eenrichtings-vaarstrook langs de genoemde schepen was ingesteld, overbodig is geworden en de verkeerstekens kunnen worden verwijderd
 • 11 januari 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2006
  Reglement van Orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003 en Verordening Accountantscontrole Provincie Groningen in het kader van de voortgang van de dualisering (wijzigingen)

Jaar 2005

 • 5 december 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 123 KB
  PDF Provinciaal Blad 38 van 2005
  Legesverordening provincie Groningen 1993, Tarieventabel 2006
 • 5 december 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 32 KB
  PDF Provinciaal Blad 39 van 2005
  Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting
 • 5 december 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 36 KB
  PDF Provinciaal Blad 37 van 2005
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijz)
 • 17 november 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 165 KB
  PDF Provinciaal Blad 35 van 2005
  Milieuverordening provincie Groningen (wijz.)
 • 11 november 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 32 KB
  PDF Provinciaal Blad 36 van 2005
  Wadloopverordening provincie Groningen 1996 (wijz
 • 28 oktober 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal Blad 33 van 2005
  Vaststelling van de Verordening Provinciale Commissie Water en Milieu en intrekking van de Verordening Provinciale Omgevingscommissie Groningen
 • 28 oktober 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 70 KB
  PDF Provinciaal Blad 34 van 2005
  Reglement Provinciale Planologische Commissie Groningen
 • 21 oktober 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 34 KB
  PDF Provinciaal Blad 31 van 2005
  Vaststelling van de grensbeschrijving ter plaatse van de Waddenzee tussen de provincies Groningen en Fryslan
 • 14 oktober 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 200 KB
  PDF Provinciaal Blad 32 van 2005
  Financieringsregeling jeugdzorg provincie Groningen 2005
 • 12 september 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 36 KB
  PDF Provinciaal Blad 30 van 2005
  Aanwijzing van gebieden waarop artikel 2 van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen voor een aantal diersoorten niet van toepassing is van 1 oktober tot en met 31 maart.
 • 30 juni 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 36 KB
  PDF Provinciaal Blad 28 van 2005
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de Regeling aanvullende voorzieningen bij werkloosheid (wijziging)
 • 30 juni 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 74 KB
  PDF Provinciaal Blad 29 van 2005
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en de Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid (wijziging)
 • 29 juni 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 33 KB
  PDF Provinciaal Blad 27 van 2005
  Uitvoeringsregeling art. C.15 (CAP) (wijziging)