Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

P

 • 25 april 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2003
  Uitvoeringsregeling Regeling verplaatsingskosten 2000 Provincie Groningen, Uitvoeringsregeling Provinciaal Reisbesluit binnenland 2000 en Toelichting op de Spaarloonregeling provincie Groningen 2000 (wijz.).
 • 21 april 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2004
  Verkeersmaatregel: tot het openstellen van een gedeelte van het bromfietspad langs de provinciale weg Groningen-Winsum (N. 361) voor landbouwverkeer (nabij het spoorwegviaduct)
 • 7 april 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 10 van 2005
  Verkeersmaatregel: instelling maximum snelheid van 30 km per uur voor de provinciale weg Aduard-Wehe den Hoorn(N983), voorzover dit betreft de Burg. Seinenstraat te Aduard
 • 16 februari 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 52 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2006
  Vaarmaatregel: het tijdelijke beperken van de maximale vaardiepte op het Winschoterdiep en de Rensel
 • 27 maart 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal Blad 10 van 2007
  Grondwaterverordening provincie Groningen 1997 (wijz)
 • 16 april 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 49 KB
  PDF Provinciaal Blad 10 van 2008
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijz.)
 • 25 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 47 KB
  PDF Provinciaal Blad 10 van 2009
  Vaarsnelheden in het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep
 • 26 mei 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2010
  Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen (wijz)
 • 21 maart 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2011
  Vaststelling van het subsidieplafond en de verdelingsregels van de Tijdelijke subsidieregeling koplopergebieden energiezuinige nieuwbouw 2011
 • 20 juni 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 95 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2012
  Gemeenschappelijke regeling Waddenfonds (tekst), en instemmingsbesluit
 • 7 februari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2013
  Mandaatbesluit subsidies Dienst Landelijk Gebied 2012 (zie nr 14 voor verbeterde versie)
 • 6 februari 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 54 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2001
  het instellen van een maximum snelheid van 60 km per uur voor de provinciale weg Haren-Paterswolde (Meerweg N. 861).
 • 15 mei 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 7 mei 2002 tot bekendmaking van hun besluit dat over het besluit van Provinciale Staten van Groningen van 6 februari 2002 onder nummer 6 tot wijziging van de Kaderverordening subsidies provincie
 • 4 april 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 67 KB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2003
  Reglement van bestuur van het Wetterskip Fryslan i.o.
 • 21 april 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 11 van 2004
  Verkeersmaatregel: tot het gesloten verklaren voor alle verkeer (uitgezonderd (brom) fietsers en voetgangers) van de brug over het Munnikezijlsterried (km. 16.80) te Lauwerzijl, welke is gelegen in de weg Grijpskerk-Zoutkamp (N388)