Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2013

 • 11 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 131 KB
  PDF Provinciaal blad 46 van 2013
  Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen en de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Groningen (wijz.)
 • 6 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 45 van 2013
  Subsidieplafond van maximaal € 1.929.540,-- voor SKNL-subsidie functieverandering (correctie)
 • 4 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 3 MB
  PDF Provinciaal blad 44 van 2013
  Luchthavenbesluit Oostwold
 • 29 oktober 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 8 MB
  PDF Provinciaal blad 43 van 2013
  Wegenlegger van de gemeente Marum
 • 16 oktober 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal blad 42 van 2013
  Bijzondere regeling woon-werkverkeer 2013 (zgn. salderingsregeling)
 • 14 oktober 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 41 van 2013
  Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (met ingang van 1 januari 2014)
 • 11 oktober 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal blad 40 van 2013
  Vaststelling van het subsidieplafond van maximaal € 1.929.540,-- voor SKNL- subsidie functieverandering
 • 4 oktober 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 129 KB
  PDF Provinciaal blad 39 van 2013
  Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen, subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2014
 • 3 oktober 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal blad 38 van 2013
  Financieringsstatuut van de provincie Groningen 2013 (wijz)
 • 3 oktober 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 61 KB
  PDF Provinciaal blad 37 van 2013
  Gemeenschappelijke regeling Noordelijke Rekenkamer 2013 (wijz)
 • 20 augustus 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 57 KB
  PDF Provinciaal blad 36 van 2013
  Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële Organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds (Controleverordening 2012) (vaststelling en 1e wijz)
 • 20 augustus 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 61 KB
  PDF Provinciaal blad 35 van 2013
  Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Waddenfonds
 • 20 augustus 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal blad 34 van 2013
  Delegatiebesluit Waddenfonds
 • 20 augustus 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal blad 33 van 2013
  Pionierprogramma Thema Landbouw, Waddenfonds 2012-2013
 • 20 augustus 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 65 KB
  PDF Provinciaal blad 32 van 2013
  Pionierprogramma Thema Visserij, Waddenfonds 2012-2013