Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2008

 • 29 oktober 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 819 KB
  PDF Provinciaal Blad 24 van 2008
  Gewijzigde begrenzing van de werkgebieden van de wildbeheereenheden in de provincie Groningen, overeenkomstig artikel 65, tiende lid, van de Flora- en faunawet
 • 16 oktober 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 2 MB
  PDF Provinciaal Blad 23 van 2008
  Besluit tot het niet van toepassing verklaren van artikel 2 van de Verordening schadebestrijding dieren provincie Groningen op de gronden aangegeven op de gewijzigde kaarten
 • 13 oktober 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 48 KB
  PDF Provinciaal Blad 22 van 2008
  Regeling stages provincie Groningen 2008
 • 19 augustus 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal Blad 21 van 2008
  Kaderverordening subsidies Samenwerkingsverband Noord-Nederland 2000 (wijz.)
 • 31 juli 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 60 KB
  PDF Provinciaal Blad 17 van 2008
  Regeling Individuele Keuzemogelijkheden Arbeidsvoorwaarden Provincies (IKAP) en Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies (CAP) (wijz.)
 • 31 juli 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 18 van 2008
  Richtlijnen bij jubileum en ontslag (wijz.)
 • 31 juli 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 19 van 2008
  Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies (CAP) (wijz.)
 • 31 juli 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 20 van 2008
  Collectieve Arbeidsvoorwaarden Provincies (CAP) (wijz.)
 • 9 juli 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 66 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2008
  Besluiten van Provinciale Staten van 6 februari 2008, nr. A.2, onder I, tot vaststelling van het Reglement voor het waterschap Noorderzijlvest 2008 en intrekking van het Kiesreglement voor het waterschap Noorderzijlvest, Reglement voor het waterschap Noor
 • 9 juli 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 65 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2008
  Besluiten Provinciale Staten van 6 februari 2008, nr. A.2, onder II, tot vaststelling van het Reglement voor het waterschap Hunze en Aa?s 2008 en intrekking van het Kiesreglement voor het waterschap Hunze en Aa?s, Reglement voor het waterschap Hunze en Aa
 • 2 juli 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 59 KB
  PDF Provinciaal Blad 16 van 2008
  Verkeersbesluit tot het niet toestaan van snelvaren en waterskien op het Oldambtmeer
 • 11 juni 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 48 KB
  PDF Provinciaal Blad 14 van 2008
  Subsidieplafonds Programma Beheer (wijz.)
 • 11 juni 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal Blad 15 van 2008
  Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen, opgenomen als bijlage 2 van de Uitvoeringsregeling subsidies inrichting landelijk gebied (wijz.)
 • 11 juni 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 48 KB
  PDF Provinciaal Blad 13 van 2008
  Subsidieplafonds, de aanvraagperiode en de vergoedingen ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Groningen en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen
 • 22 april 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 2 MB
  PDF Provinciaal Blad 7 van 2008
  Milieuverordening provincie Groningen (wijz.)