Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2009

Jaar 2008

 • 19 december 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal Blad 31 van 2008
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijz.)
 • 19 december 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 32 van 2008
  Verordening Noordelijke Innovatie Ondersteuningsfaciliteit 2008
 • 19 december 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 48 KB
  PDF Provinciaal Blad 33 van 2008
  de Omnibus Decentraal-regeling Noord-Nederland
 • 19 december 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 63 KB
  PDF Provinciaal Blad 34 van 2008
  Subsidieregeling HRM Plus 20
 • 19 december 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 66 KB
  PDF Provinciaal Blad 36 van 2008
  Aanwijzingsbesluit bestrijding diverse dieren provincie Groningen 2008
 • 18 december 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 35 van 2008
  Grondwaterheffingsverordening Groningen (wijz.)
 • 11 december 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 49 KB
  PDF Provinciaal Blad 30 van 2008
  Besluit tot delegatie grondwatertaken (verlenging en wijziging)
 • 2 december 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal Blad 29 van 2008
  Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijz.)
 • 28 november 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 218 KB
  PDF Provinciaal Blad 28 van 2008
  Vaststelling van de herindelingsregeling Transferium Hoogkerk in de vorm van een grenscorrectie en het besluit van Gedeputeerde Staten tot vaststelling van de grensbeschrijving (Datum van herindeling op grond van artikel 1, onder h, van de Wet algemene re
 • 26 november 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 89 KB
  PDF Provinciaal Blad 26 van 2008
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2009)
 • 26 november 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 27 van 2008
  Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (wijz.)
 • 14 november 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 163 KB
  PDF Provinciaal Blad 25 van 2008
  Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2009 ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Groningen en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen