Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2009

 • 18 augustus 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal Blad 22 van 2009
  Verkeersbesluit Algeheel ligplaatsverbod provinciale vaarwegen Groningen
 • 18 augustus 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 23 van 2009
  Besluit tot vaststelling van het aantal leden van de raad van de in te stellen gemeente Oldambt
 • 18 augustus 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 24 van 2009
  Besluit tot vaststelling van de datum van kandidaatstelling en van stemming voor de raad van de in te stellen gemeente Oldambt
 • 30 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 178 KB
  PDF Provinciaal Blad 15 van 2009
  Omgevingsverordening provincie Groningen 2009
 • 25 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 47 KB
  PDF Provinciaal Blad 10 van 2009
  Vaarsnelheden in het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep
 • 25 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 52 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2009
  Karakteristiek van het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep
 • 25 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 59 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2009
  Vaarwegmarkering van het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep
 • 25 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal Blad 13 van 2009
  Ligplaatsverbod in het Blauwediep, de Oostereinderplas en het Reiderdiep
 • 25 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 79 KB
  PDF Provinciaal Blad 14 van 2009
  Beleidsregel Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
 • 11 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal Blad 8 van 2009
  Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen, opgenomen als bijlage 2 van de Uitvoeringsregeling subsidies inrichting landelijk gebied en het openstellingsdocument Programma Beheer (wIjz.)
 • 11 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 41 KB
  PDF Provinciaal Blad 9 van 2009
  Subsidieplafonds, de aanvraagperiode en de vergoedingen ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Groningen en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen voor het jaar 2009 en wijziging van het openstellingsdocument Programma Beheer
 • 3 juni 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 51 KB
  PDF Provinciaal Blad 7 van 2009
  Beleidsregel voorschutting provincie Groningen
 • 28 april 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 96 KB
  PDF Provinciaal Blad 5 van 2009
  Subsidieregeling Toerisme Natuurlijk Groningen 2009-2012
 • 23 april 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 51 KB
  PDF Provinciaal Blad 6 van 2009
  Aanwijzingsbesluit senior bedienaren provincie Groningen 2009
 • 18 februari 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 2 van 2009
  Uitvoeringsregeling Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijz.)