Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2009

 • 5 november 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 98 KB
  PDF Provinciaal Blad 33 van 2009
  Beleidsregel Subsidie Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2009
 • 2 november 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal Blad 32 van 2009
  Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 (1e wijz.)
 • 20 oktober 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 100 KB
  PDF Provinciaal Blad 31 van 2009
  Financieringsstatuut van de provincie Groningen 2009
 • 14 oktober 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 880 KB
  PDF Provinciaal Blad 30 van 2009
  Besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het voet-fietspad rond de Gaarkeukensluis
 • 29 september 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 58 KB
  PDF Provinciaal Blad 28 van 2009
  Liggeldverordening Oude Eemskanaal
 • 29 september 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 48 KB
  PDF Provinciaal Blad 26 van 2009
  Regeling sparen ATV 2001 (wijz.)
 • 29 september 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 61 KB
  PDF provinciaalblad200927R
  Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijz) en vaststelling van de Regeling procedure en bescherming bij melding van vermoedens van een misstand
 • 29 september 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 125 KB
  PDF Provinciaal Blad 29 van 2009
  Stimuleringsregeling energieadvies industrie Groningen 2009-2011
 • 27 september 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 30 KB
  PDF Provinciaal Blad 25 van 2009
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijz.)
 • 18 augustus 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 83 KB
  PDF Provinciaal Blad 16 van 2009
  Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2009
 • 18 augustus 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 17 van 2009
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling; Provincies ivm melding en registratie van financiele belangen
 • 18 augustus 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 299 KB
  PDF Provinciaal Blad 18 van 2009
  Uitvoeringsregeling inrichting landelijk gebied (wijz.): vaststelling Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer en Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap
 • 18 augustus 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 19 van 2009
  Besluit verbod op plankzeilen
 • 18 augustus 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 20 van 2009
  Beleidsregel zuidzijde Oude Eemskanaal Delfzijl
 • 18 augustus 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 59 KB
  PDF Provinciaal Blad 21 van 2009
  Beleidsregel ontheffingverlening Authentieke kade Oude Eemskanaal Delfzijl