Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2009

 • 21 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 151 KB
  PDF Provinciaal Blad 47 van 2009
  Bevoegdhedenbesluit Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen 2010
 • 18 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 89 KB
  PDF Provinciaal Blad 43 van 2009
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2010)
 • 18 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal Blad 44 van 2009
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijz)
 • 18 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 45 van 2009
  Verordening op het instellen en invorderen van de grondwaterheffing (wijz.)
 • 16 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 49 KB
  PDF Provinciaal Blad 41 van 2009
  Herindelingsregeling grenscorrectie Stroobos
 • 16 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal Blad 42 van 2009
  Grensbeschrijving behorende bij de herindelingsregeling grenscorrectie Stroobos
 • 16 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal Blad 49 van 2009
  Vaststelling van de gewijzigde beheerpakketten ganzen van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen
 • 16 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 48 van 2009
  Besluit tot het verstrekken van mandaat, volmacht en machtiging aan de voorzitter van het DB en de directeur van het SNN
 • 10 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 36 van 2009
  Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidies inrichting landelijk gebied 2006 (exclusief bijlagen)
 • 10 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 494 KB
  PDF Provinciaal Blad 37 van 2009
  De bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidies inrichting landelijk gebied 2006, vastgestelde bijlage 1 Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen
 • 10 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 91 KB
  PDF Provinciaal Blad 38 van 2009
  De bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidies inrichting landelijk gebied 2006, vastgestelde bijlage 2 Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Groningen
 • 10 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 151 KB
  PDF Provinciaal Blad 39 van 2009
  De bij de wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidies inrichting landelijk gebied 2006, vastgestelde bijlage 3 Subsidieregeling natuurbeheer Groningen
 • 10 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal Blad 40 van 2009
  Provinciaal reisbesluit binnenland 2000
 • 18 november 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 70 KB
  PDF Provinciaal Blad 35 van 2009
  Subsidieregeling Noordelijke Innovatie OndersteuningsFaciliteit 2010
 • 11 november 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 173 KB
  PDF Provinciaal Blad 34 van 2009
  Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotingsjaar 2010 ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Groningen en de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen de Subsidieregeling natuurbeheer 2000