Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2010

 • 30 augustus 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal blad 14 van 2010
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en twee uitvoeringsregelingen (wijz.)
 • 30 augustus 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 51 KB
  PDF Provinciaal blad 13 van 2010
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenrege-ling Provincies (wijz.)
 • 30 juni 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 12 van 2010
  Mandaat aan het het hoofd van de functionele afdeling voor het beslissen tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 68, zesde lid, van de Flora- en faunawet
 • 18 juni 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 11 van 2010
  Uitvoeringsregeling Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijz)
 • 26 mei 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2010
  Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen (wijz)
 • 28 april 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 189 KB
  PDF Provinciaal blad 9 van 2010
  Hernieuwde vaststelling van de Grensbeschrijving behorende bij de herindelingsregeling grenscorrectie Stroobos
 • 27 april 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 47 KB
  PDF Provinciaal blad 8 van 2010
  Inwerkingtreding (gedeeltelijk) van Titel 4.3 van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 en de begrenzingen van het buitengebied van de gemeenten in de provincie Groningen
 • 14 april 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 57 KB
  PDF Provinciaal Blad 7 van 2010
  Beleidsregel tijdelijk en uitzonderlijk gebruik Wet luchtvaart provincie Groningen
 • 6 april 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 47 KB
  PDF Provinciaal Blad 6 van 2010
  Financieringsstatuut van de provincie Groningen 2009 (wijz.)
 • 24 maart 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 5 van 2010
  Subsidieregeling natuurbeheer Groningen, wijziging van het subsidieplafond voor het begrotingsjaar 2010
 • 17 februari 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 1 MB
  PDF Provinciaal blad 3 van 2010
  Vaststelling van het subsidieplafond, de aanvraagperiode en het tarief voor het begrotingsjaar 2010 ten behoeve van de subsidies op grond van artikel 4.2.10 van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Groningen
 • 17 februari 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 61 KB
  PDF Provinciaal blad 4 van 2010
  Verordening Human Resource Management Plus 2010
 • 10 februari 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 857 KB
  PDF Provinciaal blad 2 van 2010
  Wijziging van de Omgevingsverordening provincie Groningen 2009 alsmede inzake de inwerkingtreding van de genoemde Omgevingsverordening en tot wijziging van hun besluit van 9 december 2008, nr. 2008-69.715/50, ABJ, tot aanwijzing van toezichthouders.
 • 3 februari 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2010
  Machtiging tot het opleggen van bestuursdwang (bestuurlijke waarschuwing) op grond van de handhavingstrategie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht alsmede de Wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.

Jaar 2009

 • 22 december 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 63 KB
  PDF Provinciaal Blad 46 van 2009
  Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Gedeputeerde Staten van Groningen 2010