Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

P

 • 23 januari 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 97 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2001
  vaststelling van de subsidieregeling Human Resource Management 2001.
 • 13 maart 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 73 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2002
  Subsidieregeling Kwaliteitsinvesteringen in de toeristische sector 2000
 • 24 januari 2003 | Provinciaal blad | Grootte: 64 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2003
  Verordening rechtspositie gedeputeerden, staten- en commissieleden.
 • 21 april 2004 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2004
  Verkeersmaatregel: het instellen van een maximum snelheid van 60 km per uur voor een aantal gedeelten van de provinciale weg Zuidhorn-Grootegast-Marum (N. 980)
 • 2 januari 2005 | Provinciaal blad | Grootte: 36 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2005
  Gemeenschappelijke regeling De Noordelijke Rekenkamer en het benoemen van de drie bestuursleden van De Noordelijke Rekenkamer
 • 11 januari 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2006
  Reglement van Orde voor de werkzaamheden van Provinciale Staten en van de Statencommissies van de provincie Groningen 2003 en Verordening Accountantscontrole Provincie Groningen in het kader van de voortgang van de dualisering (wijzigingen)
 • 9 januari 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 59 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2007
  Besluit tot delegatie grondwatertaken
 • 17 januari 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 138 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2008
  Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2008 en de Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningfaciliteit 2008
 • 28 januari 2009 | Provinciaal blad | Grootte: 200 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2009
  Beleidsregel vervanging archiefbescheiden provincie Groningen 2009
 • 3 februari 2010 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2010
  Machtiging tot het opleggen van bestuursdwang (bestuurlijke waarschuwing) op grond van de handhavingstrategie Wet algemene bepalingen omgevingsrecht alsmede de Wet hygiene en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden.
 • 8 februari 2011 | Provinciaal blad | Grootte: 45 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2011
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies en twee uitvoeringsregelingen (wijziging)
 • 3 januari 2012 | Provinciaal blad | Grootte: 117 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2012
  Gedragscode integriteit voor bestuurders en ambtenaren
 • 23 januari 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 145 KB
  PDF Provinciaal blad 1 van 2013
  Beleidsregels Bibob bij omgevingsvergunningen 2012
 • 9 januari 2001 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal Blad 10 van 2001
  het aanwijzen als bromfietspad van het pad ten oosten van de provinciale weg Vierhuizen-Zoutkamp (N. 388
 • 24 mei 2002 | Provinciaal blad | Grootte: 76 KB
  PDF Provinciaal blad 10 van 2002
  Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 23 april 2002, nr 2002-06029, CMB houdende plaatsing van hun besluit tot aanpassing van enkele rechtspositieregelingen in verband met de Wet arbeid en zorg.