Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2013

 • 16 december 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 42 KB
  PDF Provinciaal blad 61 van 2013
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijz)
 • 16 december 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 40 KB
  PDF Provinciaal blad 60 van 2013
  Verordening tot regeling van de financiële ondersteuning van de fracties in Provinciale Staten (wijz)
 • 13 december 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 87 KB
  PDF Provinciaal blad 59 van 2013
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2014)
 • 12 december 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal blad 58 van 2013
  Wijziging van het besluit van vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2014 ten behoeve van de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Groningen (SvNL)
 • 10 december 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 49 KB
  PDF Provinciaal blad 57 van 2013
  Uitvoeringskader Ruimtelijk Economisch Programma ZZL Regionaal deel - Groningen
 • 10 december 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 62 KB
  PDF Provinciaal blad 56 van 2013
  Beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven Provincie Groningen
 • 6 december 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 56 KB
  PDF Provinciaal blad 55 van 2013
  Aanwijzingsbesluit valwild provincie Groningen
 • 29 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 606 KB
  PDF Provinciaal blad 54 van 2013
  Luchthavenregeling Grootegast
 • 27 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 481 KB
  PDF Provinciaal blad 53 van 2013
  Luchthavenregeling Veendam
 • 26 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal blad 52 van 2013
  Verordening rechtpositie gedeputeerden, staten- en commissieleden provincie Groningen (wijz)
 • 22 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal blad 51 van 2013
  Nadere regels Commissie regionaal overleg vliegveld Oostwold
 • 20 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 63 KB
  PDF Provinciaal blad 50 van 2013
  Beleidsregels Bibob bij omgevingsvergunningen 2013
 • 15 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 48 KB
  PDF Provinciaal blad 49 van 2013
  Tekst van het besluit van 17 oktober 2013 van het Dagelijks bestuur van het Waddenfonds tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Waddenfonds
 • 13 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 73 KB
  PDF Provinciaal blad 48 van 2013
  Regeling uitwegen provincie Groningen
 • 12 november 2013 | Provinciaal blad | Grootte: 37 KB
  PDF Provinciaal blad 47 van 2013
  Bekendmaking van de vaststelling van de Beleidsregel VTH 2013-2016 provincie Groningen