Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2007

Jaar 2006

 • 1 december 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 39 KB
  PDF Provinciaal Blad 26 van 2006
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stort-plaatsen provincie Groningen (wijz.)
 • 1 december 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 30 KB
  PDF Provinciaal Blad 27 van 2006
  Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (wijz)
 • 1 december 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 86 KB
  PDF Provinciaal Blad 28 van 2006
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2007)
 • 26 september 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 35 KB
  PDF Provinciaal Blad 25 van 2006
  Besluit tot het vaststellen van de maximum massa voor het berijden van kunstwerken in wegen in beheer bij de provincie Groningen
 • 8 augustus 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 99 KB
  PDF Provinciaal Blad 24 van 2006
  Besluit van Gedeputeerde Staten van 8 augustus 2006, waarbij de categorie van gevallen, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, zijn aangegeven.
 • 18 juli 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 31 KB
  PDF Provinciaal Blad 20 van 2006
  Besluit tot bekendmaking van de kaart met de grenzen van de werkgebieden van de faunabeheerseenheden, overeenkomstig artikel 65, tiende lid, van de Flora- en faunawet (kaart niet digitaal beschikbaar)
 • 13 juli 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 31 KB
  PDF Provinciaal Blad 21 van 2006
  Scheepvaartverkeersmaatregel: wijziging van de tekst van de onderborden langs het Winschoterdiep en het A.G. Wildervanckkanaal
 • 13 juli 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 137 KB
  PDF Provinciaal Blad 23 van 2006
  Veegverordening provincie Groningen 2006; wijziging van een groot aantal verordeningen
 • 11 juli 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 31 KB
  PDF Provinciaal Blad 22 van 2006
  Intrekking van de Loonkostenpremieregeling Noord-Nederland 2002 en de Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2000 met ingang van 2 september 2006.
 • 13 juni 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 31 KB
  PDF Provinciaal Blad 19 van 2006
  Levensloopregeling provincies (wijz.)
 • 1 juni 2006 | Provinciaal blad | Grootte: 51 KB
  PDF Provinciaal Blad 16 van 2006
  Scheepvaartverkeersmaatregel: plaatsing van verkeersborden langs het Eemskanaal te Farmsum