Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2008

 • 16 april 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 49 KB
  PDF Provinciaal Blad 10 van 2008
  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (wijz.)
 • 15 april 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 63 KB
  PDF Provinciaal Blad 8 van 2008
  Reglement wetterskip Fryslan
 • 10 april 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 9 van 2008
  Kaderverordening subsidies provincie Groningen (wijz.; inwerkingtreding met ingang van 15 april 2008 )
 • 27 februari 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 6 van 2008
  Reglement van Orde PS provincie Groningen (wijz.)
 • 6 februari 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 68 KB
  PDF Provinciaal Blad 4 van 2008
  Instelling van de Gebiedscommissie Westerbroek en de vaststelling van het Reglement op de samenstelling, taak en werkwijze van de Gebiedscommissie Westerbroek
 • 6 februari 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 47 KB
  PDF Provinciaal Blad 5 van 2008
  Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid 2007 en intrekking van de Verordening onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid
 • 23 januari 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 55 KB
  PDF Provinciaal Blad 2 van 2008
  Regeling woon-/werkverkeer provincie Groningen 2008
 • 23 januari 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 44 KB
  PDF Provinciaal Blad 3 van 2008
  Uitvoeringsregeling Provinciaal reisbesluit binnenland 2000 (wijz.)
 • 17 januari 2008 | Provinciaal blad | Grootte: 138 KB
  PDF Provinciaal Blad 1 van 2008
  Investeringspremieregeling Noord-Nederland 2008 en de Subsidieregeling Noordelijke Innovatie Ondersteuningfaciliteit 2008

Jaar 2007

 • 20 december 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 90 KB
  PDF Provinciaal Blad 38 van 2007
  Legesverordening provincie Groningen 1993 (Tarieventabel 2008)
 • 20 december 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 43 KB
  PDF Provinciaal Blad 39 van 2007
  Heffingsverordening opcenten op de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting (wijz)
 • 20 december 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal Blad 40 van 2007
  Verordening op de instelling en invordering van de nazorgheffing stortplaatsen provincie Groningen (wijz)
 • 10 december 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 120 KB
  PDF Provinciaal Blad 37 van 2007
  Beleidsregels toepassing Wet Bibob op Wm-vergunningen 2007 (rectificatie)
 • 12 november 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 58 KB
  PDF Provinciaal Blad 36 van 2007
  Besluit tot aanvulling van de gebieden waar de Regeling Bedrijfshervestiging en -beeindiging van toepassing is
 • 9 november 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 187 KB
  PDF Provinciaal Blad 35 van 2007
  Vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven voor het begrotingsjaar 2008 ten behoeve van de Subsidieregeling natuurbeheer Groningen en de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen