Provinciale Bladen

Besluiten van het provinciebestuur moeten worden bekendgemaakt. Meestal doen we dat door het besluit toe te zenden aan een aanvrager. Er zijn ook besluiten die zich niet lenen voor rechtstreekse toezending, omdat het besluit voor een (grote) groep van personen van belang is. In die gevallen vindt de bekendmaking plaats door middel van een publicatie. Hiervoor gebruiken we het Provinciaal Blad.

De Provinciale Bladen van het provinciebestuur van Groningen vindt u op Overheid.nl.

Met 'Wijzig zoekopdracht' kunt u uw eigen zoekopdracht geven en bijvoorbeeld op woord of zinsdeel in de titel of tekst van onze publicaties zoeken.

Archief Provinciaal Blad

U kunt hieronder besluiten van de provincie Groningen downloaden, die gepubliceerd zijn in het Provinciaal Blad vanaf 2001 tot en met 2013.

Zoekt u een provinciaal blad van voor 2001? Stuur dan een mail naar info@provinciegroningen.nl.

Sorteren op jaar | Alfabetisch sorteren

Jaar 2007

 • 11 oktober 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 53 KB
  PDF Provinciaal Blad 34 van 2007
  Heffingsverordening ontgrondingen Groningen 2003 (wijziging)
 • 3 oktober 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 52 KB
  PDF Provinciaal Blad 33 van 2007
  Wijziging van de subsidieplafonds Programma Beheer
 • 5 september 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 48 KB
  PDF Provinciaal Blad 32 van 2007
  Wijziging van het besluit van Gedeputeerde Staten van 9 mei 2006, nr. B.5, (Pb 2006/26) met betrekking tot verkeersborden langs het Eemskanaal te Farmsum
 • 19 augustus 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 57 KB
  PDF Provinciaal Blad 30 van 2007
  Mandaatbesluit subsidies Dienst Landelijk Gebied 2007
 • 19 augustus 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 72 KB
  PDF Provinciaal Blad 29 van 2007
  Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied
 • 19 augustus 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 47 KB
  PDF Provinciaal Blad 31 van 2007
  Besluit van de Commissaris van de Koningin tot machtiging om betalingen te verrichten ter uitvoering van de besluiten bedoeld in artikel 1 van het Mandaatbesluit subsidies Dienst Landelijk Gebied 2007
 • 2 augustus 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 25 van 2007
  Wijziging van de Verordening op de bezwaarschriften tegen beschikkingen uitgaande van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland
 • 2 augustus 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 49 KB
  PDF Provinciaal Blad 26 van 2007
  Wijziging van de Verordening tot regeling van de financiele ondersteuning van fracties
 • 2 augustus 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 73 KB
  PDF Provinciaal Blad 27 van 2007
  Instelling van de Gebiedscommissie Meerstad en vaststelling van het Reglement op de samenstelling, taak en werkwijze van de Gebiedscommissie Meerstad
 • 2 augustus 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 81 KB
  PDF Provinciaal Blad 28 van 2007
  Instelling van de Gebiedscommissie Middag-Humsterland en vaststelling van het Reglement op de samenstelling, taak en werkwijze van de Gebiedscommissie Middag-Humsterland
 • 11 juli 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 324 KB
  PDF Provinciaal Blad 24 van 2007
  Bevoegdhedenbesluit GS provincie Groningen 2007; intrekking Bevoegdhedenbesluit GS provincie Groningen 2004
 • 26 juni 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 46 KB
  PDF Provinciaal Blad 22 van 2007
  Wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP)
 • 26 juni 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 80 KB
  PDF Provinciaal Blad 23 van 2007
  Wijziging van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP), Uitvoeringsregeling rechten en plichten bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, Suppletieregeling bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en de Regeling aanvullende voorzieningen bij w
 • 13 juni 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal Blad 21 van 2007
  Vaststelling van de vergoedingen, het subsidieplafond en de aanvraagperiode voor het begrotingsjaar 2007 ten behoeve van de bijlagen 28c tot en met 28f van de Subsidieregeling agrarisch natuurbeheer Groningen.
 • 11 juni 2007 | Provinciaal blad | Grootte: 50 KB
  PDF Provinciaal Blad 19 van 2007
  Wijziging van de subsidieplafonds Programma Beheer