Jaarverslag en jaarrekening

Max van den Berg beschrijft in het jaarverslag van de commissaris van de Koning, zijn werkzaamheden en legt verantwoording af over zijn activiteiten als Rijksheer.

Burgerjaarverslag

Het burgerjaarverslag geeft inzicht in de kwaliteit van de provinciale dienstverlening en de relatie tussen de provincie en haar bewoners. Als provincie hebben we nu eenmaal procedures en Max van Berg ziet toe op de kwaliteit hiervan, zoals bijvoorbeeld de klachten- en inspraakprocedure.

Jaarrekening

In de jaarrekening leggen we verantwoording af over de financiën van het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit twee documenten: de Programmarekening en de Productenrekening. De Programmarekening is bestemd voor Provinciale Staten en geeft een overzicht over hoe het geld het afgelopen jaar is verdeeld en voor welke uitgaven Provinciale Staten toestemming hebben gegeven. De Productenrekening is een document voor het college van Gedeputeerde Staten en geeft aan welke beleidsvoornemens het afgelopen jaar zijn uitgevoerd en wat dat heeft gekost.

Downloads