Melden van een milieuklacht (klacht)

Binnen de provincie Groningen zijn diverse bedrijven actief die door hun activiteiten en ligging overlast voor de omgeving (kunnen) veroorzaken. Voorbeelden van overlast zijn stank, geluid en stof.

Waar kan ik mijn klacht kwijt?

De provincie Groningen is voor een deel van de bedrijven in de provincie verantwoordelijk als het gaat om naleving van de afgegeven milieuvergunning. Wij publiceren op deze site de door ons verleende vergunningen. Als een gemeente verantwoordelijk is voor het bedrijf, kunt u uw klacht indienen daar indienen.

Natuurlijk is het niet altijd duidelijk waar u moet zijn. Dat maakt ook niet uit. De verschillende instanties weten elkaar altijd te vinden en zullen uw klacht altijd naar de juiste instantie doorspelen. Vanzelfsprekend informeren wij u daarover.

Om snel te kunnen inspelen op (acute) milieuklachten heeft de provincie een milieuklachtentelefoon en een milieupiket die 24 uur per dag paraat is. U kunt uw klacht indienen op nummer: 050-318 00 00.

De telefonist(e) verbindt u vervolgens door met de medewerker van het milieupiket. Hij zal uw klacht vervolgens in behandeling nemen. Mocht de klacht niet bij de provincie thuis horen, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente of het waterschap.

Niet acute milieuklachten

Niet acute milieuklachten kunt u indienen via een digitaal formulier. Indien u over de afhandeling van uw klacht wilt worden geïnformeerd kunt u dat in het formulier aangeven.

U kunt ook de volgende klachten bij ons indienen:>

  • onveilige situaties bij zandwinningen;
  • (illegale) ontgrondingen;
  • onregelmatigheden in de natuur (flora en fauna);
  • verontreiniging van bodem.
  • hygiëne en veiligheid van zwembaden, sauna's etc;

Voor vragen en klachten over de kwaliteit van zwemwater kunt u bellen met nummer 050-3164455.

Voor klachten over grondwateronttrekkingen en verontreinigd oppervlaktewater kunt u terecht bij het waterschap Noorderzijlvest of Hunze & Aa's.

Afhandeling van uw klacht

In principe gaan wij altijd bij een bedrijf kijken om de oorzaak van de overlast vast te stellen.

Tijdens kantooruren (maandag tot en met vrijdag tussen 08:00 tot 17:00 uur) krijgt u altijd de dienstdoende medewerker aan de telefoon. Buiten kantooruren zal de telefonist(e) u eerst vragen of u op dat moment nog overlast heeft. Als dat zo is dan wordt u doorverbonden met de dienstdoende medewerker. Als u geen overlast meer heeft, dan registeren wij uw klacht. De eerstvolgende werkdag nemen wij uw klacht in behandeling. Dit geldt ook voor klachten over bedrijven waarvan we weten dat zij regelmatig overlast veroorzaken.

In overleg met de veroorzaker proberen we de hinder weg te nemen. Dit lukt echter niet altijd en de overlast kan dan voort duren. Dat betekent overigens niet dat er niets gebeurt. Achter de schermen proberen wij dan om tot een oplossing te komen.

Uw gegevens anoniem?

Uw persoonlijke gegevens (naam, adres, woonplaats en telefoonnummer) hebben wij nodig om de klacht te kunnen verifiëren en de acties aan u terug te koppelen. Wij gebruiken uw gegevens ook om (structurele) klachten over bepaalde bedrijven te kunnen evalueren. Wij geven uw gegevens nooit aan een bedrijf door. Alleen de globale locatie waar u overlast hebt waargenomen.

Natuurlijk kunt u uw klacht ook anoniem indienen. Wij kunnen dan echter moeilijk nagaan waar u de overlast signaleert.