Meldingen wegen en vaarwegen

Ziet u onderweg iets op of langs de provinciale weg wat daar niet hoort? Zoals een gat in de weg, grofvuil in de berm, straatverlichting of verkeerslichten die kapot zijn of verkeersborden die slecht zichtbaar zijn. Of ziet u onderweg een onvolkomenheid in of langs een van onze vaarwegen of aan onze bruggen of sluizen? Zoals een dood dier of grote stukken drijfvuil, een beschadiging aan een brug, sluis, beschoeiing of aan vaarwegbebording?

Bel voor een melding of klacht over een provinciale weg of vaarweg:

  • telefoonnummer 050 - 316 4911 (tijdens kantooruren en bij spoed buiten kantooruren)

U kunt uw melding of klacht ook via onderstaand formulier aan ons doorgeven.

Formulier melding (vaar)wegen

Aanhef (verplicht)
De provincie Groningen respecteert uw privacy. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor de afhandeling van dit formulier.