Uw klacht melden

U kunt uw klacht over een medewerker of bestuurder van de provincie op verschillende manieren bij ons melden.

Telefonisch

U kunt uw klacht telefonisch doorgeven aan de Commissie rechtsbescherming, telefoon 050 - 316 42 28 (mevrouw A. Hazewinkel).

Schriftelijk

U kunt ook een brief met uw klacht sturen naar:

Provincie Groningen
Commissie rechtsbescherming
Postbus 610
9700 AP Groningen