Klacht over de provincie

Een betere relatie met de burger, bedrijven en instellingen

Heeft u een klacht over de provincie, meld die dan. We vinden dit belangrijk, want van klachten kunnen we leren. En zo kunnen we onze dienstverlening verbeteren. In ons Kwaliteitshandvest staat wat u van ons mag verwachten. Heeft u toch een klacht, dan horen we die graag.

Waarover mag u klagen?

U mag klagen over de manier waarop een bestuursorgaan van de provincie zich in een bepaalde situatie naar u heeft gedragen. Ook kunt een klacht indienen over het gedrag van een persoon, die werkt voor de provincie. Bijvoorbeeld wanneer u een brief heeft geschreven en geen antwoord krijgt, of als een medewerker van de provincie u niet correct heeft geholpen. Maar ook als u vindt dat een bestuurder een inspraakavond niet correct voorzit, mag u een klacht indienen. Een klacht moet wel gaan over gedrag. Klachten over beleid of de uitvoering van beleid vallen buiten het klachtrecht.

Onderwerpen