Beroep instellen tegen een besluit op uw bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit op uw bezwaar

U hebt bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie en u bent het niet eens met het besluit op uw bezwaar. Wanneer u rechtstreeks betrokken bent kunt u tegen dit besluit beroep instellen bij de rechter. Op www.rechtspraak.nl vindt u informatie over hoe u dat doet en wat daarbij komt kijken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Secretariaat van de Commissie rechtsbescherming,
Postbus 610,
9700 AP Groningen.
telefoonnummer: 050-316 42 28 of 050-752 72 11
e-mail: rechtsbescherming@provinciegroningen.nl