Bezwaar, klacht en melding

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een besluit van de provincie waarbij uw belang rechtstreeks betrokken is, kunt u daartegen in de meeste gevallen bezwaar maken bij het bestuursorgaan van de provincie dat het besluit heeft genomen.

Klacht over de provincie

Bij de provincie werken heel wat mensen. Soms kan daar iets misgaan. Wanneer u vindt dat de provincie u niet heeft behandeld zoals het hoort, dan hebt u het recht om hierover te klagen. De klachtenkamer van de Commissie rechtsbescherming behandelt uw klacht en zal het bestuursorgaan daarover adviseren.

Milieuklacht

Het milieu beschermen is een verantwoordelijkheid van iedere burger. Helaas houden mensen zich niet altijd aan de regels en gebeuren er ongelukken die het milieu beschadigen. Door milieuklachten te melden, helpt u de organisaties en instanties die dagelijks de natuur en het milieu in onze provincie beheren en beschermen.

Melding over wegen en openbaar vervoer

Valt u iets op aan een van onze wegen of vaarwegen of bent u ontevreden over het bus- of treinvervoer? Door dit soort zaken direct bij ons te melden helpt u ons bij de uitvoering van onze taken.

Onderwerpen binnen het loket