Documenten windpark Oostpolderdijk

Hieronder de stukken voor windpark Oostpolderdijk in de Eemshaven, die ter inzage lagen van 6 juni tot en met 17 juli 2017.

(ontwerp-)Besluiten

Ontwerp-omgevingsvergunning Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 150 KB)
M.e.r.- beoordelingsbesluit GS windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB) 
Ontwerp-besluit vergunning Wet natuurbescherming windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 339 KB)

Onderzoeken M.e.r.-beoordeling

M.e.r. windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Akoestisch onderzoek windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 4 MB)
Slagschaduwonderzoek windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Externe veiligheidsonderzoek windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 1 MB)
Passende Beoordeling Dijkversterking Eemshaven Delfzijl windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 5 MB)
Brief waterschap Noorderzijlvest windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)

Aanvraag

Aanvulling omgevingsvergunning windpark Oostpolderdijk 
Aanvulling omgevingsvergunning windpark Oostpolderdijk 2 (PDF PDF-bestand, 13 MB)
Plangebied windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 3 MB)    
Inrichtingstekeningen windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 8 MB) 
Dwarsprofielen windpark Oostpolderdijk  (PDF PDF-bestand, 562 KB)
Meldingsformulier activtiteitenbesluit windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 831 KB)
Gegevens Enercon windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)
Gegevens Lagerwey windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 3 MB)
Gegevens Nordex windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 5 MB)
Gegevens Vestas windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 7 MB)
Aanzichttekening windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 858 KB)
Formulier aanvraaggegevens windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 133 KB)
Toelichting Omgevingsvergunning windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 852 KB)
Aanvraagformulier vergunning Wet natuurbescherming Windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 2 MB)   
Activiteitenplan vergunning Wet natuurbescherming Windpark Oostpolderdijk (PDF PDF-bestand, 3 MB)
Bijlage 4 Kadastrale berichten windpark Oostpolderdijk
Machtigingsformulier windpark Oostpolderdijk