de ondertekening van de intentieovereenkomst door René Paas