Wat doen Gedeputeerde Staten?

Het college van Gedeputeerde Staten vormt het dagelijks bestuur van de provincie. De commissaris van de Koning is de voorzitter. De gedeputeerden hebben een termijn van vier jaar en worden beëdigd na de Provinciale Statenverkiezingen, zodra er een coalitie gevormd is. Het aantal gedeputeerden varieert per provincie. Iedere gedeputeerde heeft zijn of haar eigen portefeuille, met daarin verschillende beleidsterreinen.

Gedeputeerden hebben als voornaamste taak het voorbereiden en vervolgens uitvoeren van besluiten van Provinciale Staten. De gedeputeerden zijn verplicht over alle onderdelen van hun beleid inlichtingen te geven aan Provinciale Staten. Dit is de zogeheten verantwoordings- of informatieplicht. Het uitgangspunt van het beleid dat het college voert is het collegeprogramma.

De zaal waar Gedeputeerde Staten vergaderen
De zaal waar Gedeputeerde Staten vergaderen