Collegeprogramma 2015-2019

Het collegeprogramma van SP, CDA, D66, ChristenUnie en GroenLinks is getiteld 'Vol vertrouwen'

Het college stelt in het collegeprogramma 2015-2019 (PDF PDF-bestand, 787 KB), dat op 23 april 2015 werd gepresenteerd, vertrouwen voorop. De coalitie streeft een bestuursstijl na, waarin waarden als gezamenlijkheid, dienstbaarheid en transparantie een prominente plaats krijgen. Groningers moeten er volledig op kunnen vertrouwen dat de provincie voor hun belangen staat en problemen daadkrachtig te lijf gaat, aldus het college. 

Zware opgaven

Groningen staat de komende jaren voor zware opgaven, bijvoorbeeld rondom gaswinning en aardbevingen, energietransitie, krimp & leefbaarheid, het versterken van de economie en het terugdringen van werkloosheid. Het college heeft vertrouwen in de kracht van de Groninger samenleving en wil de opgaven samen met alle betrokkenen tot een goed einde brengen.

Resultaten

Het college wil de komende vier jaar werken aan een mooi, veilig en sterk Groningen en in 2019 de volgende resultaten geboekt hebben:

  • Rust in het aardbevingsdossier. Dat moet gebeuren door samen te werken met de landelijke overheid en alle andere betrokkenen en maximale inzet te plegen voor veiligheid, laagdrempelige en snelle procedures rondom schadeherstel en preventieve versterking. Dit alles met oog voor emotionele, landschappelijke en andere aspecten die van belang zijn.
  • Behoren bij de koplopers als het gaat om de omschakeling naar duurzame energie.
  • Belangrijke voorzieningen in de krimpgebieden en daarbuiten versterken of behouden en zorg mogelijk maken die voor iedereen beschikbaar is.
  • Een sterkere economische structuur realiseren, waarbij de provincie ondernemers ondersteunt waar het gaat om investeren in innovatie en het vinden van nieuwe markten.
  • De borging van landschappelijke karakteristieken en natuur. 

De volledige tekst van het collegeprogramma is hieronder te downloaden.

Downloads