Over Gedeputeerde Staten

Het college van Gedeputeerde Staten bestaat uit een coalitie van de SP, het CDA, D66, de ChristenUnie en GroenLinks. Elk van deze fracties levert één gedeputeerde. Verder maken de commissaris van de Koning en de provinciesecretaris deel uit van het college van Gedeputeerde Staten.