René Paas

René Paas
Adres
Postbus 610
Woonplaats
9700 AP Groningen
Telefoon
050 - 316 41 20
E-mail
f.j.paas@provinciegroningen.nl
Geboortejaar
1966
Geboorteplaats
Dordrecht

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Communicatie
 • Jongerenparticipatie
 • Kabinetszaken
 • Uitvoering wettelijke regelingen
 • Representatie
 • Interbestuurlijk toezicht

 

 

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Voorzitter van het Groningen Promotie Overleg
 • Lid van het algemeen en dagelijks bestuur van het SNN
 • Voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Groningen
 • Voorzitter van het J.B. Scholtenfonds
 • Voorzitter van het H.S. Kammingafonds
 • Voorzitter van de commissie van administratie van het fonds voor de landbouw in de provincie Groningen

Beschermheer

 • St. Vrienden Martini Ziekenhuis
 • Groninger Monumentenfonds
 • Vereniging Vrienden van Martinikerk
 • Centrum voor Canadese Studies
 • Jeugdtheaterschool Wonderboom
 • Stichting Oude Groninger Kerken
 • Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs en Dienstslachtoffers
 • Koninklijk Mannenkoort Gruno
 • Algemene Oranjevereniging Oranje Nassau
 • Groninger sportvereniging Be Quick
 • Stichting Op Roakeldais
 • Provinciale Brassband Groningen
 • Stichting Het Groninger Landschap
 • Stichting Samenwerkingsverband Veteranen en Postactieve Militairen Groningen
 • Stichting Music4allHaren
 • Bond van Koren in de provincie Groningen
 • Project Viering 450 jaar Slag bij Heiligerlee

Comités van aanbeveling

 • Haydn Jeugd Strijk Orkest
 • Prinses Christina Concours (PCC-Noord)
 • Stichting Peter de Grote Festival
 • Stichting Loodskotter Eems
 • Noord Nederlands Orkest en Instrumentenfonds Noord Nederlands Orkest
 • Groninger Studenten Orkest MIRA
 • Stichting Vier 5 Mei
 • ACLO (Sportcentrum RuG & HG)
 • Stichting Van der Leeuw-lezing
 • Connect International
 • KamerFilharmonie Der Aa
 • Hanze University Foundation
 • Stichting Zeesleepboot Holland
 • AEGEE-Groningen
 • Stichting Ronald McDonald Huis Groningen
 • Noord Nederlands Jeugd Orkest
 • Studentenkoor C.S.G. Gica
 • Stichting Vrienden van Accare
 • Cultureel Studentencentrum Usva
 • Stichting Noord-Nederlands Trein & Tram Museum
 • Stichting De Jonge Onderzoekers Groningen
 • Campagne 'Groningen geeft thuis' stichting Het Kopland
 • Walk for Life Groningen
 • Stichting Reconstructie Schnitger-orgel Lutherse Kerk Groningen
 • Groninger Studenten Cabaret Festival
 • EBF Conference 2018
 • Ambassadeur kledingbanken Maxima in de provincie Groningen
 • Stichting KEI
 • Ambassadeur project Zwerfjongeren van stichting Het Kopland
 • Landelijk Congres der Bestuurskunde 2018
 • Groninger Studenten Muziekgezelschap Bragi
 • Gruno's Postharmonie Groningen
 • ISCOMS 2018
 • International Financial Program 2018 India
 • MARUG Marketing Conference 2018
 • Ambassadeur Maggie’s Center Groningen
 • Stichting Groningen verwelkomt

 Bezoldigd

 • Lid van de Raad van Advies van de Sociale Verzekeringsbank (SVB)