Nienke Homan (GroenLinks)

Nienke Homan (GroenLinks)
Adres
Postbus 610
Woonplaats
9700 AP Groningen
Telefoon
050 - 316 47 07
E-mail
n.homan@provinciegroningen.nl
Geboortejaar
1979
Geboorteplaats
Groningen

Portefeuille

 • Energie en energietransitie
 • Milieu
 • Facilitaire zaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatie- en Communicatietechnologie (ICT)

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Milieu van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Lid van de adviescommissie Regionale economie en energie van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Lid van de adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving van het Interprovinciaal Overleg (IPO)
 • Plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur van het OV-Bureau Groningen-Drenthe