Henk Staghouwer (ChristenUnie)

Henk Staghouwer (ChristenUnie)
Adres
Postbus 610
Woonplaats
9700 AP Groningen
Telefoon
050 - 316 41 26
E-mail
h.staghouwer@provinciegroningen.nl
Geboortejaar
1962
Geboorteplaats
Hoogkerk

Portefeuille

 • Landbouw en visserij
 • Natuur en landschap
 • Water
 • Wadden en Waddenfonds
 • Blauwestad
 • Internationalisering
 • Loco-commissaris van de Koning

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

 • Lid Noordelijk Overleg Landelijk Gebied
 • Lid Noordelijk landbouwberaad
 • Lid van de herinrichtingscommissie Oost-Groningen en Gronings-Drentse Veenkoloniën
 • Voorzitter Stuurgroep Agenda van de Veenkoloniën
 • Lid regiegroep innovatie Veenkoloniën
 • Lid IPO-bestuursadviescommissie Vitaal Platteland
 • Lid IPO-bestuurscommissie Duurzame Ontwikkeling en Waterbeheer
 • Lid IPO-Comité van Toezicht EU-POP
 • Lid dagelijks en algemeen bestuur Waddenfonds
 • Voorzitter platform Economie en Ecologie in balans
 • Lid Regie College Wadden (RCW)
 • Lid Stuurgroep Waddenprovincies
 • Lid opdrachtgeverschap Waddengebied
 • Lid Stuurgroep Integraal Managementplan Eems-Dollard
 • Voorzitter International Wadden Sea Forum
 • Lid Klankbordgroep Nationaal Park Lauwersmeer
 • Lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
 • Plaatsvervangend lid dagelijks bestuur SNN
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur SNN
 • Lid bestuurscommissie SNN Stedelijke Ontwikkeling en Milieu
 • Lid van de raad van commissarissen NW Waterbedrijf Groningen
 • Lid van de raad van commissarissen Groningen Seaports NV
 • Voorzitter stuurgroep Blauwestad
 • Voorzitter Provinciaal Netwerk Landelijk Gebied
 • Lid Raad van Advies Waddenzeehavens
 • Voorzitter Stichting landinrichting en bodemverontreiniging
 • Lid bestuur Huis Nederlandse Provincies
 • Lid Actieteam Grensoverschrijdende Economie en Arbeid
 • Lid Comité van de Regio’s (Europese Unie)
 • Lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland