Eelco Eikenaar (SP)

Eelco  Eikenaar (SP)
Adres
Postbus 610
Woonplaats
9700 AP Groningen
Telefoon
050 – 316 41 23
E-mail
e.eikenaar@provinciegroningen.nl
Geboortejaar
1979
Geboorteplaats
Groningen

Portefeuille

  • Bodembeheer, bodemdaling en gaswinning
  • Leefbaarheid
  • Wonen, welzijn en zorg
  • Arbeidsmarkt en onderwijs

Nevenfuncties

Onbezoldigd, voortvloeiend vanuit de functie:

  • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Economische Zaken van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • Plaatsvervangend lid van de bestuurscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Milieu van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN)
  • Voorzitter van de Stichting Provinciaal Groninger Studiefonds
  • Lid van het Algemeen Bestuur van het OV-Bureau Groningen-Drenthe

Onbezoldigd, niet voortvloeiend vanuit de functie:

  • Lid comité van aanbeveling Het Andere Monument